Konjugation av verbet bicycle på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet bicycle på engelska.

Konjugering av verbet bicycle i presens

Present Tense

 • I bicycle
 • you bicycle
 • he|she|it bicycles
 • we bicycle
 • you bicycle
 • they bicycle

Present Continuous

 • I am bicycling
 • you are bicycling
 • he|she|it is bicycling
 • we are bicycling
 • you are bicycling
 • they are bicycling

Present Perfect

 • I have bicycled
 • you have bicycled
 • he|she|it has bicycled
 • we have bicycled
 • you have bicycled
 • they have bicycled

Present Perfect Continuous

 • I have been bicycling
 • you have been bicycling
 • he|she|it has been bicycling
 • we have been bicycling
 • you have been bicycling
 • they have been bicycling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet bicycle i förfluten tid

Simple past

 • I bicycled
 • you bicycled
 • he|she|it bicycled
 • we bicycled
 • you bicycled
 • they bicycled

Past continuous

 • I was bicycling
 • you were bicycling
 • he|she|it was bicycling
 • we were bicycling
 • you were bicycling
 • they were bicycling

Past perfect

 • I had bicycled
 • you had bicycled
 • he|she|it had bicycled
 • we had bicycled
 • you had bicycled
 • they had bicycled

Past perfect continuous

 • I had been bicycling
 • you had been bicycling
 • he|she|it had been bicycling
 • we had been bicycling
 • you had been bicycling
 • they had been bicycling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet bicycle i futurum

Future

 • I will bicycle
 • you will bicycle
 • he|she|it will bicycle
 • we will bicycle
 • you will bicycle
 • they will bicycle

Future continuous

 • I will be bicycling
 • you will be bicycling
 • he|she|it will be bicycling
 • we will be bicycling
 • you will be bicycling
 • they will be bicycling

Future perfect

 • I will have bicycled
 • you will have bicycled
 • he|she|it will have bicycled
 • we will have bicycled
 • you will have bicycled
 • they will have bicycled

Future perfect continuous

 • I will have been bicycling
 • you will have been bicycling
 • he|she|it will have been bicycling
 • we will have been bicycling
 • you will have been bicycling
 • they will have been bicycling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to bicycle

Present participle

 • bicycling

Past participle

 • bicycled

Perfect Participle

 • having bicycled

Imperative på engelska, för verbet to bicycle

Imperative

 • bicycle
 • let's bicycle
 • bicycle

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: befog bewail bicker bid bilk breeze collectivise deoxidize incardinate overstaff