Konjugation av verbet attemper på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet attemper på engelska.

Konjugering av verbet attemper i presens

Present Tense

 • I attemper
 • you attemper
 • he|she|it attempers
 • we attemper
 • you attemper
 • they attemper

Present Continuous

 • I am attempering
 • you are attempering
 • he|she|it is attempering
 • we are attempering
 • you are attempering
 • they are attempering

Present Perfect

 • I have attempered
 • you have attempered
 • he|she|it has attempered
 • we have attempered
 • you have attempered
 • they have attempered

Present Perfect Continuous

 • I have been attempering
 • you have been attempering
 • he|she|it has been attempering
 • we have been attempering
 • you have been attempering
 • they have been attempering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet attemper i förfluten tid

Simple past

 • I attempered
 • you attempered
 • he|she|it attempered
 • we attempered
 • you attempered
 • they attempered

Past continuous

 • I was attempering
 • you were attempering
 • he|she|it was attempering
 • we were attempering
 • you were attempering
 • they were attempering

Past perfect

 • I had attempered
 • you had attempered
 • he|she|it had attempered
 • we had attempered
 • you had attempered
 • they had attempered

Past perfect continuous

 • I had been attempering
 • you had been attempering
 • he|she|it had been attempering
 • we had been attempering
 • you had been attempering
 • they had been attempering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet attemper i futurum

Future

 • I will attemper
 • you will attemper
 • he|she|it will attemper
 • we will attemper
 • you will attemper
 • they will attemper

Future continuous

 • I will be attempering
 • you will be attempering
 • he|she|it will be attempering
 • we will be attempering
 • you will be attempering
 • they will be attempering

Future perfect

 • I will have attempered
 • you will have attempered
 • he|she|it will have attempered
 • we will have attempered
 • you will have attempered
 • they will have attempered

Future perfect continuous

 • I will have been attempering
 • you will have been attempering
 • he|she|it will have been attempering
 • we will have been attempering
 • you will have been attempering
 • they will have been attempering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to attemper

Present participle

 • attempering

Past participle

 • attempered

Perfect Participle

 • having attempered

Imperative på engelska, för verbet to attemper

Imperative

 • attemper
 • let's attemper
 • attemper

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: appease atomize attaint attempt attune bemoan centrifuge customise hem notify