Konjugácia slovesa team v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso team v angličtine.

Konjugácia slovesa team v prítomnom čase

Present Tense

 • I team
 • you team
 • he|she|it teams
 • we team
 • you team
 • they team

Present Continuous

 • I am teaming
 • you are teaming
 • he|she|it is teaming
 • we are teaming
 • you are teaming
 • they are teaming

Present Perfect

 • I have teamed
 • you have teamed
 • he|she|it has teamed
 • we have teamed
 • you have teamed
 • they have teamed

Present Perfect Continuous

 • I have been teaming
 • you have been teaming
 • he|she|it has been teaming
 • we have been teaming
 • you have been teaming
 • they have been teaming

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa team v minulých časoch

Simple past

 • I teamed
 • you teamed
 • he|she|it teamed
 • we teamed
 • you teamed
 • they teamed

Past continuous

 • I was teaming
 • you were teaming
 • he|she|it was teaming
 • we were teaming
 • you were teaming
 • they were teaming

Past perfect

 • I had teamed
 • you had teamed
 • he|she|it had teamed
 • we had teamed
 • you had teamed
 • they had teamed

Past perfect continuous

 • I had been teaming
 • you had been teaming
 • he|she|it had been teaming
 • we had been teaming
 • you had been teaming
 • they had been teaming

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa team vo futurálnom čase

Future

 • I will team
 • you will team
 • he|she|it will team
 • we will team
 • you will team
 • they will team

Future continuous

 • I will be teaming
 • you will be teaming
 • he|she|it will be teaming
 • we will be teaming
 • you will be teaming
 • they will be teaming

Future perfect

 • I will have teamed
 • you will have teamed
 • he|she|it will have teamed
 • we will have teamed
 • you will have teamed
 • they will have teamed

Future perfect continuous

 • I will have been teaming
 • you will have been teaming
 • he|she|it will have been teaming
 • we will have been teaming
 • you will have been teaming
 • they will have been teaming

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to team

Present participle

 • teaming

Past participle

 • teamed

Perfect Participle

 • having teamed

Imperatív v angličtine pre sloveso to team

Imperative

 • team
 • let's team
 • team

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: co-star enamel sensitize shut swound taway teach tear telecasted trampoline wanton