Koniugacja czasownika mutiny w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika mutiny w języku angielskim.

Odmiana czasownika mutiny w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I mutiny
 • you mutiny
 • he|she|it mutinies
 • we mutiny
 • you mutiny
 • they mutiny

Present Continuous

 • I am mutinying
 • you are mutinying
 • he|she|it is mutinying
 • we are mutinying
 • you are mutinying
 • they are mutinying

Present Perfect

 • I have mutinied
 • you have mutinied
 • he|she|it has mutinied
 • we have mutinied
 • you have mutinied
 • they have mutinied

Present Perfect Continuous

 • I have been mutinying
 • you have been mutinying
 • he|she|it has been mutinying
 • we have been mutinying
 • you have been mutinying
 • they have been mutinying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika mutiny w czasach przeszłych

Simple past

 • I mutinied
 • you mutinied
 • he|she|it mutinied
 • we mutinied
 • you mutinied
 • they mutinied

Past continuous

 • I was mutinying
 • you were mutinying
 • he|she|it was mutinying
 • we were mutinying
 • you were mutinying
 • they were mutinying

Past perfect

 • I had mutinied
 • you had mutinied
 • he|she|it had mutinied
 • we had mutinied
 • you had mutinied
 • they had mutinied

Past perfect continuous

 • I had been mutinying
 • you had been mutinying
 • he|she|it had been mutinying
 • we had been mutinying
 • you had been mutinying
 • they had been mutinying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika mutiny w czasach przyszłych

Future

 • I will mutiny
 • you will mutiny
 • he|she|it will mutiny
 • we will mutiny
 • you will mutiny
 • they will mutiny

Future continuous

 • I will be mutinying
 • you will be mutinying
 • he|she|it will be mutinying
 • we will be mutinying
 • you will be mutinying
 • they will be mutinying

Future perfect

 • I will have mutinied
 • you will have mutinied
 • he|she|it will have mutinied
 • we will have mutinied
 • you will have mutinied
 • they will have mutinied

Future perfect continuous

 • I will have been mutinying
 • you will have been mutinying
 • he|she|it will have been mutinying
 • we will have been mutinying
 • you will have been mutinying
 • they will have been mutinying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to mutiny

Present participle

 • mutinying

Past participle

 • mutinied

Perfect Participle

 • having mutinied

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to mutiny

Imperative

 • mutiny
 • let's mutiny
 • mutiny

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: incriminate interfere mollify mushroom mutilate mutter nail outgo poohpooh remit unlike