Koniugacja czasownika bullshit w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika bullshit w języku angielskim.

Odmiana czasownika bullshit w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I bullshit
 • you bullshit
 • he|she|it bullshits
 • we bullshit
 • you bullshit
 • they bullshit

Present Continuous

 • I am bullshitting
 • you are bullshitting
 • he|she|it is bullshitting
 • we are bullshitting
 • you are bullshitting
 • they are bullshitting

Present Perfect

 • I have bullshit
 • you have bullshit
 • he|she|it has bullshit
 • we have bullshit
 • you have bullshit
 • they have bullshit

Present Perfect Continuous

 • I have been bullshitting
 • you have been bullshitting
 • he|she|it has been bullshitting
 • we have been bullshitting
 • you have been bullshitting
 • they have been bullshitting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika bullshit w czasach przeszłych

Simple past

 • I bullshit
 • you bullshit
 • he|she|it bullshit
 • we bullshit
 • you bullshit
 • they bullshit

Past continuous

 • I was bullshitting
 • you were bullshitting
 • he|she|it was bullshitting
 • we were bullshitting
 • you were bullshitting
 • they were bullshitting

Past perfect

 • I had bullshit
 • you had bullshit
 • he|she|it had bullshit
 • we had bullshit
 • you had bullshit
 • they had bullshit

Past perfect continuous

 • I had been bullshitting
 • you had been bullshitting
 • he|she|it had been bullshitting
 • we had been bullshitting
 • you had been bullshitting
 • they had been bullshitting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika bullshit w czasach przyszłych

Future

 • I will bullshit
 • you will bullshit
 • he|she|it will bullshit
 • we will bullshit
 • you will bullshit
 • they will bullshit

Future continuous

 • I will be bullshitting
 • you will be bullshitting
 • he|she|it will be bullshitting
 • we will be bullshitting
 • you will be bullshitting
 • they will be bullshitting

Future perfect

 • I will have bullshit
 • you will have bullshit
 • he|she|it will have bullshit
 • we will have bullshit
 • you will have bullshit
 • they will have bullshit

Future perfect continuous

 • I will have been bullshitting
 • you will have been bullshitting
 • he|she|it will have been bullshitting
 • we will have been bullshitting
 • you will have been bullshitting
 • they will have been bullshitting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to bullshit

Present participle

 • bullshitting

Past participle

 • bullshit

Perfect Participle

 • having bullshit

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to bullshit

Imperative

 • bullshit
 • let's bullshit
 • bullshit

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: acclimatise bray build bulletproof bullwhip bunch centrifuge counterpoise disinherit jail pine