Liste over uregelmessige verb på engelsk

GrunnformPreteritumPerfektum partisipp Norsk oversettelse
arisearosearisenå oppstå
awakeawoke (awaked)awoken (awaked)å våkne
bewas / werebeenå være
bearboreborne / bornå holde ut
beatbeatbeatenå slå
becomebecamebecomeå bli
beginbeganbegunå begynne
bendbentbentå bøye
betbetbetå vedde
bidbid / badebid / biddenå by
bindboundboundå binde
bitebitbittenå bite
bleedbledbledå blø
blowblewblownå blåse
breakbrokebrokenå ødelegge
breedbredbredå avle
bringbroughtbroughtå ta med
broadcastbroadcast (broadcasted)broadcast (broadcasted)å kringkaste
buildbuiltbuiltå bygge
burnburnt / burnedburnt / burnedå brenne
burstburstburstå sprekke
buyboughtboughtå kjøpe
castcastcastå støpe
catchcaughtcaughtå fange
choosechosechosenå velge
clingclungclungå holde seg
clotheclad (clothed)clad (clothed)å kle
comecamecomeå komme
costcostcostå koste
creepcreptcreptå krype
cutcutcutå kutte
dealdealtdealtå takle
digdugdugå grave
dodiddoneå gjøre
drawdrewdrawnå tegne
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)å drømme
drinkdrankdrunkå drikke
drivedrovedrivenå kjøre
dwelldweltdweltå dvele
eatateeatenå spise
fallfellfallenå falle
feedfedfedå mate
feelfeltfeltå føle
fightfoughtfoughtå sloss
findfoundfoundå finne
fleefledfledå rømme
flingflungflungå kaste
flyflewflownå fly
forbidforbadeforbiddenå forby
forecastforecast (forecasted)forecast (forecasted)å forutsi
forgetforgotforgottenå glemme
forgiveforgaveforgivenå tilgi
forsakeforsookforsakenå forlate
freezefrozefrozenå fryse
getgotgot / gotten (us)å få
givegavegivenå gi
gowentgoneå gå
grindgroundgroundå slipe
growgrewgrownå vokse
hanghunghungå henge
havehadhadå ha
hearheardheardå høre
hidehidhiddenå gjemme
hithithitå slå
holdheldheldå holde
hurthurthurtå skade
keepkeptkeptå beholde
kneelkneltkneltå knele
knitknit (knitted)knit (knitted)å strikke
knowknewknownå vite
laylaidlaidå legge
leadledledå lede
leanleant (leaned)leant (leaned)å lære
leapleapt (leaped)leapt (leaped)å hoppe
learnlearnt (learned)learnt (learned)å lære
leaveleftleftå forlate
lendlentlentå låne
letletletå la
lielaylainå lyge
lightlit (lighted)lit (lighted)å tenne
loselostlostå tape
makemademadeå lage
meanmeantmeantå mene
meetmetmetå møte
misleadmisledmisledå villede
mistakemistookmistakentil feil
mowmowedmown (mowed)å klippe
paypaidpaidå betale
putputputå legge
quitquit (quitted)quit (quitted)å slutte
readreadreadå lese
ridridridå kvitte seg
rideroderiddenå ri
ringrangrungå ringe
riseroserisenå heve
runranrunå løpe
sawsawedsawn (sawed)å se
saysaidsaidå si
seesawseenå se
seeksoughtsoughtå søke
sellsoldsoldå selge
sendsentsentå sende
setsetsetå sette
sewsewedsewn (sewed)å sy
shakeshookshakenå riste
shaveshavedshaven (shaved)å barbere
shineshoneshoneå skinne
shootshotshotå skyte
showshowedshownå vise
shrinkshrankshrunkå krympe
shutshutshutå lukke
singsangsungå synge
sinksanksunkå synke
sitsatsatå sitte
sleepsleptsleptå sove
slideslidslidå skli
smellsmelt (smelled)smelt (smelled)å lukte
sowsowedsown (sowed)å så
speakspokespokenå snakke
speedsped (speeded)sped (speeded)å hastighet
spellspelt (spelled)spelt (spelled)å stave
spendspentspentå bruke
spillspilt (spilled)spilt (spilled)å søle
spinspanspunå spinne
spitspatspatå spytte
splitsplitsplitå dele
spoilspoilt (spoiled)spoilt (spoiled)å ødelegge
spreadspreadspreadå spre
springsprangsprungtil våren
standstoodstoodå stå
stealstolestolenå stjele
stickstuckstuckå feste
stingstungstungå stikke
stinkstankstunkå stinke
stridestrodestriddenå skremme
strikestruckstruckå streike
stringstrungstrungtil streng
strivestrovestrivenå streve
swearsworeswornå sverge
sweepsweptsweptå feie
swellswelledswollen (swelled)å heve
swimswamswumå svømme
swingswungswungå svinge
taketooktakenå ta
teachtaughttaughtå lære
teartoretornå rive
telltoldtoldå fortelle
thinkthoughtthoughtå tenke
throwthrewthrownå kaste
thrustthrustthrustå skyve
treadtrodtrod / troddenå trå
understandunderstoodunderstoodå forstå
wakewoke (waked)woke (waked)å våkne
waylaywaylaidwaylaidå legge vei
wearworewornå ha på seg
weavewovewovenå veve
weepweptweptå gråte
winwonwonå vinne
wringwrungwrungå vri
writewrotewrittenå skrive

Ingen resultater funnet

Lær deg uregelmessige verb på engelsk med denne interaktive listen over uregelmessige verb

På engelsk finnes det flere hundre uregelmessige verb, men bare et mindretall av dem brukes regelmessig.Vi har samlet de 160 mest brukte uregelmessige verbene i det engelske språket slik at du kan lære og repetere dem effektivt.

Denne listen er interaktivDet er mulig å bruke det smarte søkefeltet til å søke etter et verb eller en bestemt form av et verb.

Hva er et uregelmessig verb på engelsk?

På engelsk er et uregelmessig verb et verb som følger de vanlige reglene for bøyning i enkel fortid og partisipp (spesielt for å danne presens perfektum) Du må legge til -ed i verbstammen for å danne disse to bøyningsformene. Uregelmessige verb følger ikke disse reglene! Derfor må du lære dem utenat for å unngå å gjøre feil.

Hvorfor lære uregelmessige verb på engelsk?

Uregelmessige verb brukes svært ofte på engelsk for å danne et stort antall setninger i skrift og tale.Derfor er det viktig å kunne dem godt og beherske dem for å ha et godt engelsknivå og gjøre seg forstått på riktig måte.

Å lære uregelmessige verb bidrar også til å utvide ordforrådet ditt Det er nemlig slik at uregelmessige verb brukes ofte.Ved å lære uregelmessige verb kan du lære deg flere ord på engelsk.

Hvordan lære uregelmessige verb på engelsk?

Det finnes ingen mirakelmetode for å lære engelske uregelmessige verb permanent på én dag ... For å huske uregelmessige verb er den eneste teknikken som fungerer repetisjon.Det anbefales å dele innlæringen av uregelmessige verb i flere dager, slik at det blir lettere å huske dem for godt.

Et annet tips som kan hjelpe den som lærer uregelmessige verb, er å gruppere dem etter uregelmessighet Verb er jo uregelmessige, men det er mulig å identifisere typer uregelmessigheter som går igjen i flere verb (eksempler: drikke-drikke-drikke og synge-sang-sung).