Ағылшын тіліндегі тұрақсыз етістіктердің тізімі

етістіктің бірінші (бастапқы) формасыетістіктің екінші формасы етістіктің   үшінші формасыЕтістіктердің аудармасы
arisearosearisenкөріну
awakeawoke (awaked)awoken (awaked)ояту / ояну
bewas / werebeenБолу / болып табылу
bearboreborne / bornалып жүру / шыдау
beatbeatbeatenұру /соғу
becomebecamebecomeБолу
beginbeganbegunБастау
bendbentbentмайыстыру
betbetbetбәстесу
bidbid / badebid / biddenұсыну / бұйыру
bindboundboundбайлау / буу
bitebitbittenтістеу / қабу
bleedbledbledқан ағу
blowblewblownүрлеу / соғу
breakbrokebrokenСындыру
breedbredbredөсіру / көбею
bringbroughtbroughtӘкелу
broadcastbroadcast (broadcasted)broadcast (broadcasted)хабар
buildbuiltbuiltҚұру / салу
burnburnt / burnedburnt / burnedжағу
burstburstburstжарылу
buyboughtboughtСатып алу
castcastcastқұю
catchcaughtcaughtҰстап алу
choosechosechosenТаңдау
clingclungclungжабысу
clotheclad (clothed)clad (clothed)киіндіру
comecamecomeКелу
costcostcostТұру (ақшалай бағасы туралы)
creepcreptcreptжорғалау
cutcutcutКесу
dealdealtdealtайналысу
digdugdugалу
dodiddoneІстеу / орындау
drawdrewdrawnТарту / сурет салу
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)көру
drinkdrankdrunkІшу
drivedrovedrivenМашина жүргізу
dwelldweltdweltтұру
eatateeatenЖеу / тамақтану
fallfellfallenҚұлау
feedfedfedТамақтандыру
feelfeltfeltСезу
fightfoughtfoughtтөбелесу
findfoundfoundТабу
fleefledfledжүгіру
flingflungflungлақтыру
flyflewflownҰщу
forbidforbadeforbiddenтыйым салу
forecastforecast (forecasted)forecast (forecasted)болжау
forgetforgotforgottenҰмыту
forgiveforgaveforgivenКешіру
forsakeforsookforsakenбас тарту
freezefrozefrozenмұздау / тоңу
getgotgot / gotten (us)Алу
givegavegivenБеру / сыйлау
gowentgoneБару / жөнелу
grindgroundgroundтарту
growgrewgrownӨсу
hanghunghungілу
havehadhadБар болу / ие болу
hearheardheardЕсіту
hidehidhiddenТығып қою
hithithitұру
holdheldheldҰстау
hurthurthurtауыру
keepkeptkeptСақтау
kneelkneltkneltтізерлеу
knitknit (knitted)knit (knitted)тоқу
knowknewknownБілу
laylaidlaidқою
leadledledЖетелеу
leanleant (leaned)leant (leaned)сүйену
leapleapt (leaped)leapt (leaped)секіру
learnlearnt (learned)learnt (learned)Оқу
leaveleftleftҚалдыру
lendlentlentқарыз беру
letletletРұқсат ету
lielaylainжату / өтірік айту
lightlit (lighted)lit (lighted)жарыққа
loselostlostЖоғалту
makemademadeЖасау
meanmeantmeantескеру
meetmetmetКездесу
misleadmisledmisledадастыру
mistakemistookmistakenқателесу
mowmowedmown (mowed)шабу
paypaidpaidТөлеу
putputputСалу / қою
quitquit (quitted)quit (quitted)тастау
readreadreadОқу
ridridridқұтылу
rideroderiddenжүру / атқа салт жүру
ringrangrungҚоңырау соғу
riseroserisenКөтерілу
runranrunЖүгіру
sawsawedsawn (sawed)аралау
saysaidsaidАйту
seesawseenКөру
seeksoughtsoughtіздеу
sellsoldsoldСату
sendsentsentЖіберу
setsetsetорнату
sewsewedsewn (sewed)тігу
shakeshookshakenселкілдеу
shaveshavedshaven (shaved)Қырыну
shineshoneshoneЖарқырау
shootshotshotату
showshowedshownкөрсету
shrinkshrankshrunkотыру
shutshutshutжабу
singsangsungӘн айту
sinksanksunkтүсу
sitsatsatОтыру
sleepsleptsleptҰйықтау
slideslidslidсырғанау
smellsmelt (smelled)smelt (smelled)аңқу
sowsowedsown (sowed)себу
speakspokespokenАйту / сөйлеу
speedsped (speeded)sped (speeded)жылдамдыққа
spellspelt (spelled)spelt (spelled)сөзді әріптеп айту
spendspentspentжұмсау / өткізу (уақыт)
spillspilt (spilled)spilt (spilled)төгу
spinspanspunиіру
spitspatspatтүкіру
splitsplitsplitжару / шағу
spoilspoilt (spoiled)spoilt (spoiled)бұзылу / еркелету
spreadspreadspreadтарату
springsprangsprungкөктемге
standstoodstoodТұру
stealstolestolenұрлау
stickstuckstuckжабысу
stingstungstungбізгек
stinkstankstunkмүңку
stridestrodestriddenқадам басу
strikestruckstruckұру / соғу
stringstrungstrungжолға
strivestrovestrivenтырысу
swearsworeswornұрысу / ант ішу
sweepsweptsweptсыпыру
swellswelledswollen (swelled)ісу
swimswamswumЖүзу
swingswungswungтербелу
taketooktakenАлу
teachtaughttaughtОқыту
teartoretornжыртылу
telltoldtoldАйту
thinkthoughtthoughtОйлау
throwthrewthrownЛақтыру / тастау
thrustthrustthrustитеру
treadtrodtrod / troddenтаптау
understandunderstoodunderstoodТүсіну
wakewoke (waked)woke (waked)Ояну / ояту
waylaywaylaidwaylaidжолдан кету
wearworewornҚию
weavewovewovenтоқу
weepweptweptжылау
winwonwonжеңіс / ұту
wringwrungwrungсығу
writewrotewrittenЖазу

Ешқандай нәтиже таппадық

Осы интерактивті тұрақсыз етістіктер тізімімен ағылшын тіліндегі тұрақсыз етістіктерді жаттап алыңыз

Ағылшын тілінде бірнеше жүздеген тұрақсыз етістіктер бар, бірақ олардың аз бөлігі ғана үнемі қолданылады. Біз ағылшын тілінде ең көп қолданылатын 160 тұрақсыз етістіктерді жинадық, осылайша сіз оларды тиімді жаттап, қайта қарай аласыз. Бұл тізім интерактивті. Етістікті немесе белгілі бір етістік формасын табу үшін интеллектуалды іздеу өрісін пайдалануға болады.

Ағылшын тіліндегі тұрақсыз етістік дегеніміз не?

Ағылшын тілінде тұрақты етістік Simple Past және Past Participle (Present Perfect шағын қалыптастыру үшін) ішіндегі әдеттегі жіктеу ережелерін ұстанатын етістік. Осы екі жіктеу шақтарын қалыптастыру үшін етістіктердің сонына -ed қосу керек. Тұрақсыз етістіктерге бұл ережелер қолданбайды! Сондықтан қателіктерден аулақ болу үшін оларды жатқа білу керек.

Ағылшын тіліндегі тұрақсыз етістіктерді неліктен жаттау керек?

Тұрақсыз етістіктер ағылшын тілінде жазбаша және ауызекі тілде көптеген сөйлемдерді қалыптастыру үшін жиі қолданылады. Осылайша, ағылшын тілінің жақсы деңгейіне ие болу және оны дұрыс түсіну үшін оларды білу және меңгеру керек.

Тұрақсыз етістіктерді үйрену ағылшын сөздігін кеңейтуге көмектеседі. Шынында да, тұрақсыз етістіктер жиі қолданылады. Тұрақсыз етістіктерді үйрену арқылы ағылшын тіліндегі сөздіктен көбірек сөздерді білуге болады.

Ағылшын тіліндегі тұрақсыз етістіктерді қалай жаттап алуға болады?

Ағылшын тіліндегі тұрақсыз етістіктерді бір күнде үйренудің әдісі жоқ ... Тұрақсыз етістіктерді есте сақтау үшін жұмыс істейтін бір әдіс бар, бұл қайталау. Тұрақсыз етістіктерді біржола есте сақтауды жеңілдету үшін оларды бірнеше күнге бөлген жөн.

Тұрақсыз етістіктерді жаттайтын адамға көмектесетін тағы бір кеңес бар, оларды айрмашылығына қарап топтастыру. Шынында да, етістіктер тұрақсыз, бірақ бірнеше етістіктер үшін тұрақсыздық түріне байланысты, қайталанатын түрлерін анықтауға болады. (мысалдар: {drink-drank-drunk} және {sing-sang-sung}).