Κλίση του ρήματος wring στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα wring στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος wring στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I wring
 • you wring
 • he|she|it wrings
 • we wring
 • you wring
 • they wring

Present Continuous

 • I am wringing
 • you are wringing
 • he|she|it is wringing
 • we are wringing
 • you are wringing
 • they are wringing

Present Perfect

 • I have wrung
 • you have wrung
 • he|she|it has wrung
 • we have wrung
 • you have wrung
 • they have wrung

Present Perfect Continuous

 • I have been wringing
 • you have been wringing
 • he|she|it has been wringing
 • we have been wringing
 • you have been wringing
 • they have been wringing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος wring στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I wrung
 • you wrung
 • he|she|it wrung
 • we wrung
 • you wrung
 • they wrung

Past continuous

 • I was wringing
 • you were wringing
 • he|she|it was wringing
 • we were wringing
 • you were wringing
 • they were wringing

Past perfect

 • I had wrung
 • you had wrung
 • he|she|it had wrung
 • we had wrung
 • you had wrung
 • they had wrung

Past perfect continuous

 • I had been wringing
 • you had been wringing
 • he|she|it had been wringing
 • we had been wringing
 • you had been wringing
 • they had been wringing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος wring στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will wring
 • you will wring
 • he|she|it will wring
 • we will wring
 • you will wring
 • they will wring

Future continuous

 • I will be wringing
 • you will be wringing
 • he|she|it will be wringing
 • we will be wringing
 • you will be wringing
 • they will be wringing

Future perfect

 • I will have wrung
 • you will have wrung
 • he|she|it will have wrung
 • we will have wrung
 • you will have wrung
 • they will have wrung

Future perfect continuous

 • I will have been wringing
 • you will have been wringing
 • he|she|it will have been wringing
 • we will have been wringing
 • you will have been wringing
 • they will have been wringing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα wring

Present participle

 • wringing

Past participle

 • wrung

Perfect Participle

 • having wrung

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα wring

Imperative

 • wring
 • let's wring
 • wring

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: disbar grouse taint thrive wield wreathe wriggle wrinkle xerox