Κλίση του ρήματος weep στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα weep στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος weep στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I weep
 • you weep
 • he|she|it weeps
 • we weep
 • you weep
 • they weep

Present Continuous

 • I am weeping
 • you are weeping
 • he|she|it is weeping
 • we are weeping
 • you are weeping
 • they are weeping

Present Perfect

 • I have wept
 • you have wept
 • he|she|it has wept
 • we have wept
 • you have wept
 • they have wept

Present Perfect Continuous

 • I have been weeping
 • you have been weeping
 • he|she|it has been weeping
 • we have been weeping
 • you have been weeping
 • they have been weeping

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος weep στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I wept
 • you wept
 • he|she|it wept
 • we wept
 • you wept
 • they wept

Past continuous

 • I was weeping
 • you were weeping
 • he|she|it was weeping
 • we were weeping
 • you were weeping
 • they were weeping

Past perfect

 • I had wept
 • you had wept
 • he|she|it had wept
 • we had wept
 • you had wept
 • they had wept

Past perfect continuous

 • I had been weeping
 • you had been weeping
 • he|she|it had been weeping
 • we had been weeping
 • you had been weeping
 • they had been weeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος weep στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will weep
 • you will weep
 • he|she|it will weep
 • we will weep
 • you will weep
 • they will weep

Future continuous

 • I will be weeping
 • you will be weeping
 • he|she|it will be weeping
 • we will be weeping
 • you will be weeping
 • they will be weeping

Future perfect

 • I will have wept
 • you will have wept
 • he|she|it will have wept
 • we will have wept
 • you will have wept
 • they will have wept

Future perfect continuous

 • I will have been weeping
 • you will have been weeping
 • he|she|it will have been weeping
 • we will have been weeping
 • you will have been weeping
 • they will have been weeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα weep

Present participle

 • weeping

Past participle

 • wept

Perfect Participle

 • having wept

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα weep

Imperative

 • weep
 • let's weep
 • weep

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: derrick geofence sulphate siphon wabble wed ween weewee welt