Κλίση του ρήματος weave στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα weave στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος weave στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I weave
 • you weave
 • he|she|it weaves
 • we weave
 • you weave
 • they weave

Present Continuous

 • I am weaving
 • you are weaving
 • he|she|it is weaving
 • we are weaving
 • you are weaving
 • they are weaving

Present Perfect

 • I have weaved/woven
 • you have weaved/woven
 • he|she|it has weaved/woven
 • we have weaved/woven
 • you have weaved/woven
 • they have weaved/woven

Present Perfect Continuous

 • I have been weaving
 • you have been weaving
 • he|she|it has been weaving
 • we have been weaving
 • you have been weaving
 • they have been weaving

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος weave στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I weaved/wove
 • you weaved/wove
 • he|she|it weaved/wove
 • we weaved/wove
 • you weaved/wove
 • they weaved/wove

Past continuous

 • I was weaving
 • you were weaving
 • he|she|it was weaving
 • we were weaving
 • you were weaving
 • they were weaving

Past perfect

 • I had weaved/woven
 • you had weaved/woven
 • he|she|it had weaved/woven
 • we had weaved/woven
 • you had weaved/woven
 • they had weaved/woven

Past perfect continuous

 • I had been weaving
 • you had been weaving
 • he|she|it had been weaving
 • we had been weaving
 • you had been weaving
 • they had been weaving

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος weave στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will weave
 • you will weave
 • he|she|it will weave
 • we will weave
 • you will weave
 • they will weave

Future continuous

 • I will be weaving
 • you will be weaving
 • he|she|it will be weaving
 • we will be weaving
 • you will be weaving
 • they will be weaving

Future perfect

 • I will have weaved/woven
 • you will have weaved/woven
 • he|she|it will have weaved/woven
 • we will have weaved/woven
 • you will have weaved/woven
 • they will have weaved/woven

Future perfect continuous

 • I will have been weaving
 • you will have been weaving
 • he|she|it will have been weaving
 • we will have been weaving
 • you will have been weaving
 • they will have been weaving

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα weave

Present participle

 • weaving

Past participle

 • weaved/woven

Perfect Participle

 • having weaved/woven

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα weave

Imperative

 • weave
 • let's weave
 • weave

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: deration geld suffocate synchronize vote wear weatherproof web weep