Κλίση του ρήματος think στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα think στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος think στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I think
 • you think
 • he|she|it thinks
 • we think
 • you think
 • they think

Present Continuous

 • I am thinking
 • you are thinking
 • he|she|it is thinking
 • we are thinking
 • you are thinking
 • they are thinking

Present Perfect

 • I have thought
 • you have thought
 • he|she|it has thought
 • we have thought
 • you have thought
 • they have thought

Present Perfect Continuous

 • I have been thinking
 • you have been thinking
 • he|she|it has been thinking
 • we have been thinking
 • you have been thinking
 • they have been thinking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος think στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I thought
 • you thought
 • he|she|it thought
 • we thought
 • you thought
 • they thought

Past continuous

 • I was thinking
 • you were thinking
 • he|she|it was thinking
 • we were thinking
 • you were thinking
 • they were thinking

Past perfect

 • I had thought
 • you had thought
 • he|she|it had thought
 • we had thought
 • you had thought
 • they had thought

Past perfect continuous

 • I had been thinking
 • you had been thinking
 • he|she|it had been thinking
 • we had been thinking
 • you had been thinking
 • they had been thinking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος think στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will think
 • you will think
 • he|she|it will think
 • we will think
 • you will think
 • they will think

Future continuous

 • I will be thinking
 • you will be thinking
 • he|she|it will be thinking
 • we will be thinking
 • you will be thinking
 • they will be thinking

Future perfect

 • I will have thought
 • you will have thought
 • he|she|it will have thought
 • we will have thought
 • you will have thought
 • they will have thought

Future perfect continuous

 • I will have been thinking
 • you will have been thinking
 • he|she|it will have been thinking
 • we will have been thinking
 • you will have been thinking
 • they will have been thinking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα think

Present participle

 • thinking

Past participle

 • thought

Perfect Participle

 • having thought

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα think

Imperative

 • think
 • let's think
 • think

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: commandeer ensanguine shillyshally sken tatter theologize thin thirl thresh triplicate wheedle