Κλίση του ρήματος tell στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα tell στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος tell στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I tell
 • you tell
 • he|she|it tells
 • we tell
 • you tell
 • they tell

Present Continuous

 • I am telling
 • you are telling
 • he|she|it is telling
 • we are telling
 • you are telling
 • they are telling

Present Perfect

 • I have told
 • you have told
 • he|she|it has told
 • we have told
 • you have told
 • they have told

Present Perfect Continuous

 • I have been telling
 • you have been telling
 • he|she|it has been telling
 • we have been telling
 • you have been telling
 • they have been telling

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος tell στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I told
 • you told
 • he|she|it told
 • we told
 • you told
 • they told

Past continuous

 • I was telling
 • you were telling
 • he|she|it was telling
 • we were telling
 • you were telling
 • they were telling

Past perfect

 • I had told
 • you had told
 • he|she|it had told
 • we had told
 • you had told
 • they had told

Past perfect continuous

 • I had been telling
 • you had been telling
 • he|she|it had been telling
 • we had been telling
 • you had been telling
 • they had been telling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος tell στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will tell
 • you will tell
 • he|she|it will tell
 • we will tell
 • you will tell
 • they will tell

Future continuous

 • I will be telling
 • you will be telling
 • he|she|it will be telling
 • we will be telling
 • you will be telling
 • they will be telling

Future perfect

 • I will have told
 • you will have told
 • he|she|it will have told
 • we will have told
 • you will have told
 • they will have told

Future perfect continuous

 • I will have been telling
 • you will have been telling
 • he|she|it will have been telling
 • we will have been telling
 • you will have been telling
 • they will have been telling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα tell

Present participle

 • telling

Past participle

 • told

Perfect Participle

 • having told

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα tell

Imperative

 • tell
 • let's tell
 • tell

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: coedit encumber sever sight siphon telepathize telex tellurize tenant transmit wave