Κλίση του ρήματος take στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα take στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος take στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I take
 • you take
 • he|she|it takes
 • we take
 • you take
 • they take

Present Continuous

 • I am taking
 • you are taking
 • he|she|it is taking
 • we are taking
 • you are taking
 • they are taking

Present Perfect

 • I have taken
 • you have taken
 • he|she|it has taken
 • we have taken
 • you have taken
 • they have taken

Present Perfect Continuous

 • I have been taking
 • you have been taking
 • he|she|it has been taking
 • we have been taking
 • you have been taking
 • they have been taking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος take στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I took
 • you took
 • he|she|it took
 • we took
 • you took
 • they took

Past continuous

 • I was taking
 • you were taking
 • he|she|it was taking
 • we were taking
 • you were taking
 • they were taking

Past perfect

 • I had taken
 • you had taken
 • he|she|it had taken
 • we had taken
 • you had taken
 • they had taken

Past perfect continuous

 • I had been taking
 • you had been taking
 • he|she|it had been taking
 • we had been taking
 • you had been taking
 • they had been taking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος take στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will take
 • you will take
 • he|she|it will take
 • we will take
 • you will take
 • they will take

Future continuous

 • I will be taking
 • you will be taking
 • he|she|it will be taking
 • we will be taking
 • you will be taking
 • they will be taking

Future perfect

 • I will have taken
 • you will have taken
 • he|she|it will have taken
 • we will have taken
 • you will have taken
 • they will have taken

Future perfect continuous

 • I will have been taking
 • you will have been taking
 • he|she|it will have been taking
 • we will have been taking
 • you will have been taking
 • they will have been taking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα take

Present participle

 • taking

Past participle

 • taken

Perfect Participle

 • having taken

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα take

Imperative

 • take
 • let's take
 • take

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: cleat embank seal shoe sustain tack taint talc tamper tonsure vote