Κλίση του ρήματος swell στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα swell στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος swell στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I swell
 • you swell
 • he|she|it swells
 • we swell
 • you swell
 • they swell

Present Continuous

 • I am swelling
 • you are swelling
 • he|she|it is swelling
 • we are swelling
 • you are swelling
 • they are swelling

Present Perfect

 • I have swollen/swelled
 • you have swollen/swelled
 • he|she|it has swollen/swelled
 • we have swollen/swelled
 • you have swollen/swelled
 • they have swollen/swelled

Present Perfect Continuous

 • I have been swelling
 • you have been swelling
 • he|she|it has been swelling
 • we have been swelling
 • you have been swelling
 • they have been swelling

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος swell στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I swelled
 • you swelled
 • he|she|it swelled
 • we swelled
 • you swelled
 • they swelled

Past continuous

 • I was swelling
 • you were swelling
 • he|she|it was swelling
 • we were swelling
 • you were swelling
 • they were swelling

Past perfect

 • I had swollen/swelled
 • you had swollen/swelled
 • he|she|it had swollen/swelled
 • we had swollen/swelled
 • you had swollen/swelled
 • they had swollen/swelled

Past perfect continuous

 • I had been swelling
 • you had been swelling
 • he|she|it had been swelling
 • we had been swelling
 • you had been swelling
 • they had been swelling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος swell στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will swell
 • you will swell
 • he|she|it will swell
 • we will swell
 • you will swell
 • they will swell

Future continuous

 • I will be swelling
 • you will be swelling
 • he|she|it will be swelling
 • we will be swelling
 • you will be swelling
 • they will be swelling

Future perfect

 • I will have swollen/swelled
 • you will have swollen/swelled
 • he|she|it will have swollen/swelled
 • we will have swollen/swelled
 • you will have swollen/swelled
 • they will have swollen/swelled

Future perfect continuous

 • I will have been swelling
 • you will have been swelling
 • he|she|it will have been swelling
 • we will have been swelling
 • you will have been swelling
 • they will have been swelling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα swell

Present participle

 • swelling

Past participle

 • swollen/swelled

Perfect Participle

 • having swollen/swelled

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα swell

Imperative

 • swell
 • let's swell
 • swell

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: chuckle echelon score shackle summer swear sweettalk swelter swink tide venture