Κλίση του ρήματος stride στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα stride στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος stride στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I stride
 • you stride
 • he|she|it strides
 • we stride
 • you stride
 • they stride

Present Continuous

 • I am striding
 • you are striding
 • he|she|it is striding
 • we are striding
 • you are striding
 • they are striding

Present Perfect

 • I have stridden
 • you have stridden
 • he|she|it has stridden
 • we have stridden
 • you have stridden
 • they have stridden

Present Perfect Continuous

 • I have been striding
 • you have been striding
 • he|she|it has been striding
 • we have been striding
 • you have been striding
 • they have been striding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος stride στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I strode
 • you strode
 • he|she|it strode
 • we strode
 • you strode
 • they strode

Past continuous

 • I was striding
 • you were striding
 • he|she|it was striding
 • we were striding
 • you were striding
 • they were striding

Past perfect

 • I had stridden
 • you had stridden
 • he|she|it had stridden
 • we had stridden
 • you had stridden
 • they had stridden

Past perfect continuous

 • I had been striding
 • you had been striding
 • he|she|it had been striding
 • we had been striding
 • you had been striding
 • they had been striding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος stride στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will stride
 • you will stride
 • he|she|it will stride
 • we will stride
 • you will stride
 • they will stride

Future continuous

 • I will be striding
 • you will be striding
 • he|she|it will be striding
 • we will be striding
 • you will be striding
 • they will be striding

Future perfect

 • I will have stridden
 • you will have stridden
 • he|she|it will have stridden
 • we will have stridden
 • you will have stridden
 • they will have stridden

Future perfect continuous

 • I will have been striding
 • you will have been striding
 • he|she|it will have been striding
 • we will have been striding
 • you will have been striding
 • they will have been striding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα stride

Present participle

 • striding

Past participle

 • stridden

Perfect Participle

 • having stridden

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα stride

Imperative

 • stride
 • let's stride
 • stride

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: captain distance riposte satisfy stenograph strengthen strickle stridulate stroll swizzle undulate