Κλίση του ρήματος stick στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα stick στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος stick στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I stick
 • you stick
 • he|she|it sticks
 • we stick
 • you stick
 • they stick

Present Continuous

 • I am sticking
 • you are sticking
 • he|she|it is sticking
 • we are sticking
 • you are sticking
 • they are sticking

Present Perfect

 • I have stuck
 • you have stuck
 • he|she|it has stuck
 • we have stuck
 • you have stuck
 • they have stuck

Present Perfect Continuous

 • I have been sticking
 • you have been sticking
 • he|she|it has been sticking
 • we have been sticking
 • you have been sticking
 • they have been sticking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος stick στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I stuck
 • you stuck
 • he|she|it stuck
 • we stuck
 • you stuck
 • they stuck

Past continuous

 • I was sticking
 • you were sticking
 • he|she|it was sticking
 • we were sticking
 • you were sticking
 • they were sticking

Past perfect

 • I had stuck
 • you had stuck
 • he|she|it had stuck
 • we had stuck
 • you had stuck
 • they had stuck

Past perfect continuous

 • I had been sticking
 • you had been sticking
 • he|she|it had been sticking
 • we had been sticking
 • you had been sticking
 • they had been sticking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος stick στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will stick
 • you will stick
 • he|she|it will stick
 • we will stick
 • you will stick
 • they will stick

Future continuous

 • I will be sticking
 • you will be sticking
 • he|she|it will be sticking
 • we will be sticking
 • you will be sticking
 • they will be sticking

Future perfect

 • I will have stuck
 • you will have stuck
 • he|she|it will have stuck
 • we will have stuck
 • you will have stuck
 • they will have stuck

Future perfect continuous

 • I will have been sticking
 • you will have been sticking
 • he|she|it will have been sticking
 • we will have been sticking
 • you will have been sticking
 • they will have been sticking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα stick

Present participle

 • sticking

Past participle

 • stuck

Perfect Participle

 • having stuck

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα stick

Imperative

 • stick
 • let's stick
 • stick

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: butter disincentivize retrospect row squabble stereotype steward stickle stigmatize supervene unbend