Κλίση του ρήματος spring στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα spring στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος spring στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I spring
 • you spring
 • he|she|it springs
 • we spring
 • you spring
 • they spring

Present Continuous

 • I am springing
 • you are springing
 • he|she|it is springing
 • we are springing
 • you are springing
 • they are springing

Present Perfect

 • I have sprung
 • you have sprung
 • he|she|it has sprung
 • we have sprung
 • you have sprung
 • they have sprung

Present Perfect Continuous

 • I have been springing
 • you have been springing
 • he|she|it has been springing
 • we have been springing
 • you have been springing
 • they have been springing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος spring στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sprang
 • you sprang
 • he|she|it sprang
 • we sprang
 • you sprang
 • they sprang

Past continuous

 • I was springing
 • you were springing
 • he|she|it was springing
 • we were springing
 • you were springing
 • they were springing

Past perfect

 • I had sprung
 • you had sprung
 • he|she|it had sprung
 • we had sprung
 • you had sprung
 • they had sprung

Past perfect continuous

 • I had been springing
 • you had been springing
 • he|she|it had been springing
 • we had been springing
 • you had been springing
 • they had been springing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος spring στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will spring
 • you will spring
 • he|she|it will spring
 • we will spring
 • you will spring
 • they will spring

Future continuous

 • I will be springing
 • you will be springing
 • he|she|it will be springing
 • we will be springing
 • you will be springing
 • they will be springing

Future perfect

 • I will have sprung
 • you will have sprung
 • he|she|it will have sprung
 • we will have sprung
 • you will have sprung
 • they will have sprung

Future perfect continuous

 • I will have been springing
 • you will have been springing
 • he|she|it will have been springing
 • we will have been springing
 • you will have been springing
 • they will have been springing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα spring

Present participle

 • springing

Past participle

 • sprung

Perfect Participle

 • having sprung

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα spring

Imperative

 • spring
 • let's spring
 • spring

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: briquette direct reprimand rewind spangle sprawl sprig spring-clean spue subclass trickle yawp