Κλίση του ρήματος spill στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα spill στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος spill στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I spill
 • you spill
 • he|she|it spills
 • we spill
 • you spill
 • they spill

Present Continuous

 • I am spilling
 • you are spilling
 • he|she|it is spilling
 • we are spilling
 • you are spilling
 • they are spilling

Present Perfect

 • I have spilled/spilt
 • you have spilled/spilt
 • he|she|it has spilled/spilt
 • we have spilled/spilt
 • you have spilled/spilt
 • they have spilled/spilt

Present Perfect Continuous

 • I have been spilling
 • you have been spilling
 • he|she|it has been spilling
 • we have been spilling
 • you have been spilling
 • they have been spilling

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος spill στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I spilled/spilt
 • you spilled/spilt
 • he|she|it spilled/spilt
 • we spilled/spilt
 • you spilled/spilt
 • they spilled/spilt

Past continuous

 • I was spilling
 • you were spilling
 • he|she|it was spilling
 • we were spilling
 • you were spilling
 • they were spilling

Past perfect

 • I had spilled/spilt
 • you had spilled/spilt
 • he|she|it had spilled/spilt
 • we had spilled/spilt
 • you had spilled/spilt
 • they had spilled/spilt

Past perfect continuous

 • I had been spilling
 • you had been spilling
 • he|she|it had been spilling
 • we had been spilling
 • you had been spilling
 • they had been spilling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος spill στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will spill
 • you will spill
 • he|she|it will spill
 • we will spill
 • you will spill
 • they will spill

Future continuous

 • I will be spilling
 • you will be spilling
 • he|she|it will be spilling
 • we will be spilling
 • you will be spilling
 • they will be spilling

Future perfect

 • I will have spilled/spilt
 • you will have spilled/spilt
 • he|she|it will have spilled/spilt
 • we will have spilled/spilt
 • you will have spilled/spilt
 • they will have spilled/spilt

Future perfect continuous

 • I will have been spilling
 • you will have been spilling
 • he|she|it will have been spilling
 • we will have been spilling
 • you will have been spilling
 • they will have been spilling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα spill

Present participle

 • spilling

Past participle

 • spilled/spilt

Perfect Participle

 • having spilled/spilt

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα spill

Imperative

 • spill
 • let's spill
 • spill

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: brabble devour remove retool soften spend spile spin spit-roast strap transform woo