Κλίση του ρήματος spend στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα spend στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος spend στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I spend
 • you spend
 • he|she|it spends
 • we spend
 • you spend
 • they spend

Present Continuous

 • I am spending
 • you are spending
 • he|she|it is spending
 • we are spending
 • you are spending
 • they are spending

Present Perfect

 • I have spent
 • you have spent
 • he|she|it has spent
 • we have spent
 • you have spent
 • they have spent

Present Perfect Continuous

 • I have been spending
 • you have been spending
 • he|she|it has been spending
 • we have been spending
 • you have been spending
 • they have been spending

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος spend στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I spent
 • you spent
 • he|she|it spent
 • we spent
 • you spent
 • they spent

Past continuous

 • I was spending
 • you were spending
 • he|she|it was spending
 • we were spending
 • you were spending
 • they were spending

Past perfect

 • I had spent
 • you had spent
 • he|she|it had spent
 • we had spent
 • you had spent
 • they had spent

Past perfect continuous

 • I had been spending
 • you had been spending
 • he|she|it had been spending
 • we had been spending
 • you had been spending
 • they had been spending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος spend στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will spend
 • you will spend
 • he|she|it will spend
 • we will spend
 • you will spend
 • they will spend

Future continuous

 • I will be spending
 • you will be spending
 • he|she|it will be spending
 • we will be spending
 • you will be spending
 • they will be spending

Future perfect

 • I will have spent
 • you will have spent
 • he|she|it will have spent
 • we will have spent
 • you will have spent
 • they will have spent

Future perfect continuous

 • I will have been spending
 • you will have been spending
 • he|she|it will have been spending
 • we will have been spending
 • you will have been spending
 • they will have been spending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα spend

Present participle

 • spending

Past participle

 • spent

Perfect Participle

 • having spent

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα spend

Imperative

 • spend
 • let's spend
 • spend

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bowl devil remodel retard sod speechify spellcheck spew spindle straightarm transact wolf