Κλίση του ρήματος speed στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα speed στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος speed στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I speed
 • you speed
 • he|she|it speeds
 • we speed
 • you speed
 • they speed

Present Continuous

 • I am speeding
 • you are speeding
 • he|she|it is speeding
 • we are speeding
 • you are speeding
 • they are speeding

Present Perfect

 • I have sped/speeded
 • you have sped/speeded
 • he|she|it has sped/speeded
 • we have sped/speeded
 • you have sped/speeded
 • they have sped/speeded

Present Perfect Continuous

 • I have been speeding
 • you have been speeding
 • he|she|it has been speeding
 • we have been speeding
 • you have been speeding
 • they have been speeding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος speed στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sped/speeded
 • you sped/speeded
 • he|she|it sped/speeded
 • we sped/speeded
 • you sped/speeded
 • they sped/speeded

Past continuous

 • I was speeding
 • you were speeding
 • he|she|it was speeding
 • we were speeding
 • you were speeding
 • they were speeding

Past perfect

 • I had sped/speeded
 • you had sped/speeded
 • he|she|it had sped/speeded
 • we had sped/speeded
 • you had sped/speeded
 • they had sped/speeded

Past perfect continuous

 • I had been speeding
 • you had been speeding
 • he|she|it had been speeding
 • we had been speeding
 • you had been speeding
 • they had been speeding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος speed στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will speed
 • you will speed
 • he|she|it will speed
 • we will speed
 • you will speed
 • they will speed

Future continuous

 • I will be speeding
 • you will be speeding
 • he|she|it will be speeding
 • we will be speeding
 • you will be speeding
 • they will be speeding

Future perfect

 • I will have sped/speeded
 • you will have sped/speeded
 • he|she|it will have sped/speeded
 • we will have sped/speeded
 • you will have sped/speeded
 • they will have sped/speeded

Future perfect continuous

 • I will have been speeding
 • you will have been speeding
 • he|she|it will have been speeding
 • we will have been speeding
 • you will have been speeding
 • they will have been speeding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα speed

Present participle

 • speeding

Past participle

 • sped/speeded

Perfect Participle

 • having sped/speeded

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα speed

Imperative

 • speed
 • let's speed
 • speed

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: boult deuterate remilitarize resuscitate sob specialise speechify speed-read spiflicate stave tramp withstand