Κλίση του ρήματος speak στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα speak στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος speak στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I speak
 • you speak
 • he|she|it speaks
 • we speak
 • you speak
 • they speak

Present Continuous

 • I am speaking
 • you are speaking
 • he|she|it is speaking
 • we are speaking
 • you are speaking
 • they are speaking

Present Perfect

 • I have spoken
 • you have spoken
 • he|she|it has spoken
 • we have spoken
 • you have spoken
 • they have spoken

Present Perfect Continuous

 • I have been speaking
 • you have been speaking
 • he|she|it has been speaking
 • we have been speaking
 • you have been speaking
 • they have been speaking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος speak στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I spoke
 • you spoke
 • he|she|it spoke
 • we spoke
 • you spoke
 • they spoke

Past continuous

 • I was speaking
 • you were speaking
 • he|she|it was speaking
 • we were speaking
 • you were speaking
 • they were speaking

Past perfect

 • I had spoken
 • you had spoken
 • he|she|it had spoken
 • we had spoken
 • you had spoken
 • they had spoken

Past perfect continuous

 • I had been speaking
 • you had been speaking
 • he|she|it had been speaking
 • we had been speaking
 • you had been speaking
 • they had been speaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος speak στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will speak
 • you will speak
 • he|she|it will speak
 • we will speak
 • you will speak
 • they will speak

Future continuous

 • I will be speaking
 • you will be speaking
 • he|she|it will be speaking
 • we will be speaking
 • you will be speaking
 • they will be speaking

Future perfect

 • I will have spoken
 • you will have spoken
 • he|she|it will have spoken
 • we will have spoken
 • you will have spoken
 • they will have spoken

Future perfect continuous

 • I will have been speaking
 • you will have been speaking
 • he|she|it will have been speaking
 • we will have been speaking
 • you will have been speaking
 • they will have been speaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα speak

Present participle

 • speaking

Past participle

 • spoken

Perfect Participle

 • having spoken

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα speak

Imperative

 • speak
 • let's speak
 • speak

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bore dethrone remainder restrain snowball spare spay spear speechify stool track wiretap