Κλίση του ρήματος sow στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα sow στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος sow στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I sow
 • you sow
 • he|she|it sows
 • we sow
 • you sow
 • they sow

Present Continuous

 • I am sowing
 • you are sowing
 • he|she|it is sowing
 • we are sowing
 • you are sowing
 • they are sowing

Present Perfect

 • I have sowed/sown
 • you have sowed/sown
 • he|she|it has sowed/sown
 • we have sowed/sown
 • you have sowed/sown
 • they have sowed/sown

Present Perfect Continuous

 • I have been sowing
 • you have been sowing
 • he|she|it has been sowing
 • we have been sowing
 • you have been sowing
 • they have been sowing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος sow στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sowed
 • you sowed
 • he|she|it sowed
 • we sowed
 • you sowed
 • they sowed

Past continuous

 • I was sowing
 • you were sowing
 • he|she|it was sowing
 • we were sowing
 • you were sowing
 • they were sowing

Past perfect

 • I had sowed/sown
 • you had sowed/sown
 • he|she|it had sowed/sown
 • we had sowed/sown
 • you had sowed/sown
 • they had sowed/sown

Past perfect continuous

 • I had been sowing
 • you had been sowing
 • he|she|it had been sowing
 • we had been sowing
 • you had been sowing
 • they had been sowing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος sow στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will sow
 • you will sow
 • he|she|it will sow
 • we will sow
 • you will sow
 • they will sow

Future continuous

 • I will be sowing
 • you will be sowing
 • he|she|it will be sowing
 • we will be sowing
 • you will be sowing
 • they will be sowing

Future perfect

 • I will have sowed/sown
 • you will have sowed/sown
 • he|she|it will have sowed/sown
 • we will have sowed/sown
 • you will have sowed/sown
 • they will have sowed/sown

Future perfect continuous

 • I will have been sowing
 • you will have been sowing
 • he|she|it will have been sowing
 • we will have been sowing
 • you will have been sowing
 • they will have been sowing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα sow

Present participle

 • sowing

Past participle

 • sowed/sown

Perfect Participle

 • having sowed/sown

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα sow

Imperative

 • sow
 • let's sow
 • sow

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bonk despond relapse resize sneeze sound sovietize space spangle stipple total windlass