Κλίση του ρήματος smell στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα smell στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος smell στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I smell
 • you smell
 • he|she|it smells
 • we smell
 • you smell
 • they smell

Present Continuous

 • I am smelling
 • you are smelling
 • he|she|it is smelling
 • we are smelling
 • you are smelling
 • they are smelling

Present Perfect

 • I have smelt/smelled
 • you have smelt/smelled
 • he|she|it has smelt/smelled
 • we have smelt/smelled
 • you have smelt/smelled
 • they have smelt/smelled

Present Perfect Continuous

 • I have been smelling
 • you have been smelling
 • he|she|it has been smelling
 • we have been smelling
 • you have been smelling
 • they have been smelling

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος smell στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I smelt/smelled
 • you smelt/smelled
 • he|she|it smelt/smelled
 • we smelt/smelled
 • you smelt/smelled
 • they smelt/smelled

Past continuous

 • I was smelling
 • you were smelling
 • he|she|it was smelling
 • we were smelling
 • you were smelling
 • they were smelling

Past perfect

 • I had smelt/smelled
 • you had smelt/smelled
 • he|she|it had smelt/smelled
 • we had smelt/smelled
 • you had smelt/smelled
 • they had smelt/smelled

Past perfect continuous

 • I had been smelling
 • you had been smelling
 • he|she|it had been smelling
 • we had been smelling
 • you had been smelling
 • they had been smelling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος smell στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will smell
 • you will smell
 • he|she|it will smell
 • we will smell
 • you will smell
 • they will smell

Future continuous

 • I will be smelling
 • you will be smelling
 • he|she|it will be smelling
 • we will be smelling
 • you will be smelling
 • they will be smelling

Future perfect

 • I will have smelt/smelled
 • you will have smelt/smelled
 • he|she|it will have smelt/smelled
 • we will have smelt/smelled
 • you will have smelt/smelled
 • they will have smelt/smelled

Future perfect continuous

 • I will have been smelling
 • you will have been smelling
 • he|she|it will have been smelling
 • we will have been smelling
 • you will have been smelling
 • they will have been smelling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα smell

Present participle

 • smelling

Past participle

 • smelt/smelled

Perfect Participle

 • having smelt/smelled

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα smell

Imperative

 • smell
 • let's smell
 • smell

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bioassay democratize rede remand skite smack smear smile smooth springclean theologize watch