Κλίση του ρήματος sit στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα sit στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος sit στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I sit
 • you sit
 • he|she|it sits
 • we sit
 • you sit
 • they sit

Present Continuous

 • I am sitting
 • you are sitting
 • he|she|it is sitting
 • we are sitting
 • you are sitting
 • they are sitting

Present Perfect

 • I have sat
 • you have sat
 • he|she|it has sat
 • we have sat
 • you have sat
 • they have sat

Present Perfect Continuous

 • I have been sitting
 • you have been sitting
 • he|she|it has been sitting
 • we have been sitting
 • you have been sitting
 • they have been sitting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος sit στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sat
 • you sat
 • he|she|it sat
 • we sat
 • you sat
 • they sat

Past continuous

 • I was sitting
 • you were sitting
 • he|she|it was sitting
 • we were sitting
 • you were sitting
 • they were sitting

Past perfect

 • I had sat
 • you had sat
 • he|she|it had sat
 • we had sat
 • you had sat
 • they had sat

Past perfect continuous

 • I had been sitting
 • you had been sitting
 • he|she|it had been sitting
 • we had been sitting
 • you had been sitting
 • they had been sitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος sit στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will sit
 • you will sit
 • he|she|it will sit
 • we will sit
 • you will sit
 • they will sit

Future continuous

 • I will be sitting
 • you will be sitting
 • he|she|it will be sitting
 • we will be sitting
 • you will be sitting
 • they will be sitting

Future perfect

 • I will have sat
 • you will have sat
 • he|she|it will have sat
 • we will have sat
 • you will have sat
 • they will have sat

Future perfect continuous

 • I will have been sitting
 • you will have been sitting
 • he|she|it will have been sitting
 • we will have been sitting
 • you will have been sitting
 • they will have been sitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα sit

Present participle

 • sitting

Past participle

 • sat

Perfect Participle

 • having sat

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα sit

Imperative

 • sit
 • let's sit
 • sit

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bed deconstruct re-present reduplicate shove singlefoot sire site skeeve somersault tail verge