Κλίση του ρήματος sink στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα sink στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος sink στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I sink
 • you sink
 • he|she|it sinks
 • we sink
 • you sink
 • they sink

Present Continuous

 • I am sinking
 • you are sinking
 • he|she|it is sinking
 • we are sinking
 • you are sinking
 • they are sinking

Present Perfect

 • I have sunk
 • you have sunk
 • he|she|it has sunk
 • we have sunk
 • you have sunk
 • they have sunk

Present Perfect Continuous

 • I have been sinking
 • you have been sinking
 • he|she|it has been sinking
 • we have been sinking
 • you have been sinking
 • they have been sinking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος sink στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sank
 • you sank
 • he|she|it sank
 • we sank
 • you sank
 • they sank

Past continuous

 • I was sinking
 • you were sinking
 • he|she|it was sinking
 • we were sinking
 • you were sinking
 • they were sinking

Past perfect

 • I had sunk
 • you had sunk
 • he|she|it had sunk
 • we had sunk
 • you had sunk
 • they had sunk

Past perfect continuous

 • I had been sinking
 • you had been sinking
 • he|she|it had been sinking
 • we had been sinking
 • you had been sinking
 • they had been sinking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος sink στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will sink
 • you will sink
 • he|she|it will sink
 • we will sink
 • you will sink
 • they will sink

Future continuous

 • I will be sinking
 • you will be sinking
 • he|she|it will be sinking
 • we will be sinking
 • you will be sinking
 • they will be sinking

Future perfect

 • I will have sunk
 • you will have sunk
 • he|she|it will have sunk
 • we will have sunk
 • you will have sunk
 • they will have sunk

Future perfect continuous

 • I will have been sinking
 • you will have been sinking
 • he|she|it will have been sinking
 • we will have been sinking
 • you will have been sinking
 • they will have been sinking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα sink

Present participle

 • sinking

Past participle

 • sunk

Perfect Participle

 • having sunk

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα sink

Imperative

 • sink
 • let's sink
 • sink

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bechance decompose re-examine redraft shortsheet singe singularize sinter sjambok solo tabulate venture