Κλίση του ρήματος shoot στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα shoot στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος shoot στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I shoot
 • you shoot
 • he|she|it shoots
 • we shoot
 • you shoot
 • they shoot

Present Continuous

 • I am shooting
 • you are shooting
 • he|she|it is shooting
 • we are shooting
 • you are shooting
 • they are shooting

Present Perfect

 • I have shot
 • you have shot
 • he|she|it has shot
 • we have shot
 • you have shot
 • they have shot

Present Perfect Continuous

 • I have been shooting
 • you have been shooting
 • he|she|it has been shooting
 • we have been shooting
 • you have been shooting
 • they have been shooting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος shoot στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I shot
 • you shot
 • he|she|it shot
 • we shot
 • you shot
 • they shot

Past continuous

 • I was shooting
 • you were shooting
 • he|she|it was shooting
 • we were shooting
 • you were shooting
 • they were shooting

Past perfect

 • I had shot
 • you had shot
 • he|she|it had shot
 • we had shot
 • you had shot
 • they had shot

Past perfect continuous

 • I had been shooting
 • you had been shooting
 • he|she|it had been shooting
 • we had been shooting
 • you had been shooting
 • they had been shooting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος shoot στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will shoot
 • you will shoot
 • he|she|it will shoot
 • we will shoot
 • you will shoot
 • they will shoot

Future continuous

 • I will be shooting
 • you will be shooting
 • he|she|it will be shooting
 • we will be shooting
 • you will be shooting
 • they will be shooting

Future perfect

 • I will have shot
 • you will have shot
 • he|she|it will have shot
 • we will have shot
 • you will have shot
 • they will have shot

Future perfect continuous

 • I will have been shooting
 • you will have been shooting
 • he|she|it will have been shooting
 • we will have been shooting
 • you will have been shooting
 • they will have been shooting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα shoot

Present participle

 • shooting

Past participle

 • shot

Perfect Participle

 • having shot

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα shoot

Imperative

 • shoot
 • let's shoot
 • shoot

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: backheel dab quickstep rear-end sequester shiver shoogle shop shortchange smarm surcharge unveil