Κλίση του ρήματος shine στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα shine στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος shine στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I shine
 • you shine
 • he|she|it shines
 • we shine
 • you shine
 • they shine

Present Continuous

 • I am shining
 • you are shining
 • he|she|it is shining
 • we are shining
 • you are shining
 • they are shining

Present Perfect

 • I have shone/shined
 • you have shone/shined
 • he|she|it has shone/shined
 • we have shone/shined
 • you have shone/shined
 • they have shone/shined

Present Perfect Continuous

 • I have been shining
 • you have been shining
 • he|she|it has been shining
 • we have been shining
 • you have been shining
 • they have been shining

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος shine στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I shone/shined
 • you shone/shined
 • he|she|it shone/shined
 • we shone/shined
 • you shone/shined
 • they shone/shined

Past continuous

 • I was shining
 • you were shining
 • he|she|it was shining
 • we were shining
 • you were shining
 • they were shining

Past perfect

 • I had shone/shined
 • you had shone/shined
 • he|she|it had shone/shined
 • we had shone/shined
 • you had shone/shined
 • they had shone/shined

Past perfect continuous

 • I had been shining
 • you had been shining
 • he|she|it had been shining
 • we had been shining
 • you had been shining
 • they had been shining

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος shine στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will shine
 • you will shine
 • he|she|it will shine
 • we will shine
 • you will shine
 • they will shine

Future continuous

 • I will be shining
 • you will be shining
 • he|she|it will be shining
 • we will be shining
 • you will be shining
 • they will be shining

Future perfect

 • I will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • he|she|it will have shone/shined
 • we will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • they will have shone/shined

Future perfect continuous

 • I will have been shining
 • you will have been shining
 • he|she|it will have been shining
 • we will have been shining
 • you will have been shining
 • they will have been shining

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα shine

Present participle

 • shining

Past participle

 • shone/shined

Perfect Participle

 • having shone/shined

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα shine

Imperative

 • shine
 • let's shine
 • shine

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: axe curse quarry readmit sell shikar shin shingle shiver slope superscribe unsteel