Κλίση του ρήματος set στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα set στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος set στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I set
 • you set
 • he|she|it sets
 • we set
 • you set
 • they set

Present Continuous

 • I am setting
 • you are setting
 • he|she|it is setting
 • we are setting
 • you are setting
 • they are setting

Present Perfect

 • I have set
 • you have set
 • he|she|it has set
 • we have set
 • you have set
 • they have set

Present Perfect Continuous

 • I have been setting
 • you have been setting
 • he|she|it has been setting
 • we have been setting
 • you have been setting
 • they have been setting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος set στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I set
 • you set
 • he|she|it set
 • we set
 • you set
 • they set

Past continuous

 • I was setting
 • you were setting
 • he|she|it was setting
 • we were setting
 • you were setting
 • they were setting

Past perfect

 • I had set
 • you had set
 • he|she|it had set
 • we had set
 • you had set
 • they had set

Past perfect continuous

 • I had been setting
 • you had been setting
 • he|she|it had been setting
 • we had been setting
 • you had been setting
 • they had been setting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος set στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will set
 • you will set
 • he|she|it will set
 • we will set
 • you will set
 • they will set

Future continuous

 • I will be setting
 • you will be setting
 • he|she|it will be setting
 • we will be setting
 • you will be setting
 • they will be setting

Future perfect

 • I will have set
 • you will have set
 • he|she|it will have set
 • we will have set
 • you will have set
 • they will have set

Future perfect continuous

 • I will have been setting
 • you will have been setting
 • he|she|it will have been setting
 • we will have been setting
 • you will have been setting
 • they will have been setting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα set

Present participle

 • setting

Past participle

 • set

Perfect Participle

 • having set

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα set

Imperative

 • set
 • let's set
 • set

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: assure crosscheck pug rasterize scrutinize serialise service settle shackle skunk subtitle unionize