Κλίση του ρήματος send στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα send στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος send στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I send
 • you send
 • he|she|it sends
 • we send
 • you send
 • they send

Present Continuous

 • I am sending
 • you are sending
 • he|she|it is sending
 • we are sending
 • you are sending
 • they are sending

Present Perfect

 • I have sent
 • you have sent
 • he|she|it has sent
 • we have sent
 • you have sent
 • they have sent

Present Perfect Continuous

 • I have been sending
 • you have been sending
 • he|she|it has been sending
 • we have been sending
 • you have been sending
 • they have been sending

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος send στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sent
 • you sent
 • he|she|it sent
 • we sent
 • you sent
 • they sent

Past continuous

 • I was sending
 • you were sending
 • he|she|it was sending
 • we were sending
 • you were sending
 • they were sending

Past perfect

 • I had sent
 • you had sent
 • he|she|it had sent
 • we had sent
 • you had sent
 • they had sent

Past perfect continuous

 • I had been sending
 • you had been sending
 • he|she|it had been sending
 • we had been sending
 • you had been sending
 • they had been sending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος send στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will send
 • you will send
 • he|she|it will send
 • we will send
 • you will send
 • they will send

Future continuous

 • I will be sending
 • you will be sending
 • he|she|it will be sending
 • we will be sending
 • you will be sending
 • they will be sending

Future perfect

 • I will have sent
 • you will have sent
 • he|she|it will have sent
 • we will have sent
 • you will have sent
 • they will have sent

Future perfect continuous

 • I will have been sending
 • you will have been sending
 • he|she|it will have been sending
 • we will have been sending
 • you will have been sending
 • they will have been sending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα send

Present participle

 • sending

Past participle

 • sent

Perfect Participle

 • having sent

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα send

Imperative

 • send
 • let's send
 • send

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: ascribe criss-cross protect rake screech self-destruct semaphore sendoff separate skelp sublimate undulate