Κλίση του ρήματος seek στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα seek στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος seek στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I seek
 • you seek
 • he|she|it seeks
 • we seek
 • you seek
 • they seek

Present Continuous

 • I am seeking
 • you are seeking
 • he|she|it is seeking
 • we are seeking
 • you are seeking
 • they are seeking

Present Perfect

 • I have sought
 • you have sought
 • he|she|it has sought
 • we have sought
 • you have sought
 • they have sought

Present Perfect Continuous

 • I have been seeking
 • you have been seeking
 • he|she|it has been seeking
 • we have been seeking
 • you have been seeking
 • they have been seeking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος seek στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sought
 • you sought
 • he|she|it sought
 • we sought
 • you sought
 • they sought

Past continuous

 • I was seeking
 • you were seeking
 • he|she|it was seeking
 • we were seeking
 • you were seeking
 • they were seeking

Past perfect

 • I had sought
 • you had sought
 • he|she|it had sought
 • we had sought
 • you had sought
 • they had sought

Past perfect continuous

 • I had been seeking
 • you had been seeking
 • he|she|it had been seeking
 • we had been seeking
 • you had been seeking
 • they had been seeking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος seek στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will seek
 • you will seek
 • he|she|it will seek
 • we will seek
 • you will seek
 • they will seek

Future continuous

 • I will be seeking
 • you will be seeking
 • he|she|it will be seeking
 • we will be seeking
 • you will be seeking
 • they will be seeking

Future perfect

 • I will have sought
 • you will have sought
 • he|she|it will have sought
 • we will have sought
 • you will have sought
 • they will have sought

Future perfect continuous

 • I will have been seeking
 • you will have been seeking
 • he|she|it will have been seeking
 • we will have been seeking
 • you will have been seeking
 • they will have been seeking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα seek

Present participle

 • seeking

Past participle

 • sought

Perfect Participle

 • having sought

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα seek

Imperative

 • seek
 • let's seek
 • seek

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: argue creep propend rackrent scorch secularize seed seel seise singlefoot stylize underrate