Κλίση του ρήματος say στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα say στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος say στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I say
 • you say
 • he|she|it says
 • we say
 • you say
 • they say

Present Continuous

 • I am saying
 • you are saying
 • he|she|it is saying
 • we are saying
 • you are saying
 • they are saying

Present Perfect

 • I have said
 • you have said
 • he|she|it has said
 • we have said
 • you have said
 • they have said

Present Perfect Continuous

 • I have been saying
 • you have been saying
 • he|she|it has been saying
 • we have been saying
 • you have been saying
 • they have been saying

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος say στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I said
 • you said
 • he|she|it said
 • we said
 • you said
 • they said

Past continuous

 • I was saying
 • you were saying
 • he|she|it was saying
 • we were saying
 • you were saying
 • they were saying

Past perfect

 • I had said
 • you had said
 • he|she|it had said
 • we had said
 • you had said
 • they had said

Past perfect continuous

 • I had been saying
 • you had been saying
 • he|she|it had been saying
 • we had been saying
 • you had been saying
 • they had been saying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος say στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will say
 • you will say
 • he|she|it will say
 • we will say
 • you will say
 • they will say

Future continuous

 • I will be saying
 • you will be saying
 • he|she|it will be saying
 • we will be saying
 • you will be saying
 • they will be saying

Future perfect

 • I will have said
 • you will have said
 • he|she|it will have said
 • we will have said
 • you will have said
 • they will have said

Future perfect continuous

 • I will have been saying
 • you will have been saying
 • he|she|it will have been saying
 • we will have been saying
 • you will have been saying
 • they will have been saying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα say

Present participle

 • saying

Past participle

 • said

Perfect Participle

 • having said

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα say

Imperative

 • say
 • let's say
 • say

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: alkalize convex predestinate propose rowel saute saw scab scamper sheave steady troubleshoot