Κλίση του ρήματος saw στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα saw στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος saw στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I saw
 • you saw
 • he|she|it saws
 • we saw
 • you saw
 • they saw

Present Continuous

 • I am sawing
 • you are sawing
 • he|she|it is sawing
 • we are sawing
 • you are sawing
 • they are sawing

Present Perfect

 • I have sawn/sawed
 • you have sawn/sawed
 • he|she|it has sawn/sawed
 • we have sawn/sawed
 • you have sawn/sawed
 • they have sawn/sawed

Present Perfect Continuous

 • I have been sawing
 • you have been sawing
 • he|she|it has been sawing
 • we have been sawing
 • you have been sawing
 • they have been sawing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος saw στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I sawed
 • you sawed
 • he|she|it sawed
 • we sawed
 • you sawed
 • they sawed

Past continuous

 • I was sawing
 • you were sawing
 • he|she|it was sawing
 • we were sawing
 • you were sawing
 • they were sawing

Past perfect

 • I had sawn/sawed
 • you had sawn/sawed
 • he|she|it had sawn/sawed
 • we had sawn/sawed
 • you had sawn/sawed
 • they had sawn/sawed

Past perfect continuous

 • I had been sawing
 • you had been sawing
 • he|she|it had been sawing
 • we had been sawing
 • you had been sawing
 • they had been sawing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος saw στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will saw
 • you will saw
 • he|she|it will saw
 • we will saw
 • you will saw
 • they will saw

Future continuous

 • I will be sawing
 • you will be sawing
 • he|she|it will be sawing
 • we will be sawing
 • you will be sawing
 • they will be sawing

Future perfect

 • I will have sawn/sawed
 • you will have sawn/sawed
 • he|she|it will have sawn/sawed
 • we will have sawn/sawed
 • you will have sawn/sawed
 • they will have sawn/sawed

Future perfect continuous

 • I will have been sawing
 • you will have been sawing
 • he|she|it will have been sawing
 • we will have been sawing
 • you will have been sawing
 • they will have been sawing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα saw

Present participle

 • sawing

Past participle

 • sawn/sawed

Perfect Participle

 • having sawn/sawed

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα saw

Imperative

 • saw
 • let's saw
 • saw

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: alkalify convert predecease proportionate row saunter savvy say scamp sheathe stead trouble