Κλίση του ρήματος run στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα run στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος run στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I run
 • you run
 • he|she|it runs
 • we run
 • you run
 • they run

Present Continuous

 • I am running
 • you are running
 • he|she|it is running
 • we are running
 • you are running
 • they are running

Present Perfect

 • I have run
 • you have run
 • he|she|it has run
 • we have run
 • you have run
 • they have run

Present Perfect Continuous

 • I have been running
 • you have been running
 • he|she|it has been running
 • we have been running
 • you have been running
 • they have been running

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος run στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I ran
 • you ran
 • he|she|it ran
 • we ran
 • you ran
 • they ran

Past continuous

 • I was running
 • you were running
 • he|she|it was running
 • we were running
 • you were running
 • they were running

Past perfect

 • I had run
 • you had run
 • he|she|it had run
 • we had run
 • you had run
 • they had run

Past perfect continuous

 • I had been running
 • you had been running
 • he|she|it had been running
 • we had been running
 • you had been running
 • they had been running

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος run στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will run
 • you will run
 • he|she|it will run
 • we will run
 • you will run
 • they will run

Future continuous

 • I will be running
 • you will be running
 • he|she|it will be running
 • we will be running
 • you will be running
 • they will be running

Future perfect

 • I will have run
 • you will have run
 • he|she|it will have run
 • we will have run
 • you will have run
 • they will have run

Future perfect continuous

 • I will have been running
 • you will have been running
 • he|she|it will have been running
 • we will have been running
 • you will have been running
 • they will have been running

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα run

Present participle

 • running

Past participle

 • run

Perfect Participle

 • having run

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα run

Imperative

 • run
 • let's run
 • run

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: advertise conjure post-date prime riposte ruin rumple rupture sabotage sellotape spurt transmute