Κλίση του ρήματος ring στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα ring στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος ring στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I ring
 • you ring
 • he|she|it rings
 • we ring
 • you ring
 • they ring

Present Continuous

 • I am ringing
 • you are ringing
 • he|she|it is ringing
 • we are ringing
 • you are ringing
 • they are ringing

Present Perfect

 • I have rung
 • you have rung
 • he|she|it has rung
 • we have rung
 • you have rung
 • they have rung

Present Perfect Continuous

 • I have been ringing
 • you have been ringing
 • he|she|it has been ringing
 • we have been ringing
 • you have been ringing
 • they have been ringing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος ring στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I rang
 • you rang
 • he|she|it rang
 • we rang
 • you rang
 • they rang

Past continuous

 • I was ringing
 • you were ringing
 • he|she|it was ringing
 • we were ringing
 • you were ringing
 • they were ringing

Past perfect

 • I had rung
 • you had rung
 • he|she|it had rung
 • we had rung
 • you had rung
 • they had rung

Past perfect continuous

 • I had been ringing
 • you had been ringing
 • he|she|it had been ringing
 • we had been ringing
 • you had been ringing
 • they had been ringing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος ring στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will ring
 • you will ring
 • he|she|it will ring
 • we will ring
 • you will ring
 • they will ring

Future continuous

 • I will be ringing
 • you will be ringing
 • he|she|it will be ringing
 • we will be ringing
 • you will be ringing
 • they will be ringing

Future perfect

 • I will have rung
 • you will have rung
 • he|she|it will have rung
 • we will have rung
 • you will have rung
 • they will have rung

Future perfect continuous

 • I will have been ringing
 • you will have been ringing
 • he|she|it will have been ringing
 • we will have been ringing
 • you will have been ringing
 • they will have been ringing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα ring

Present participle

 • ringing

Past participle

 • rung

Perfect Participle

 • having rung

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα ring

Imperative

 • ring
 • let's ring
 • ring

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: abscess commute platitudinize pre-wash retire rightclick rime ring-fence risk scram spatter toast