Κλίση του ρήματος ride στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα ride στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος ride στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I ride
 • you ride
 • he|she|it rides
 • we ride
 • you ride
 • they ride

Present Continuous

 • I am riding
 • you are riding
 • he|she|it is riding
 • we are riding
 • you are riding
 • they are riding

Present Perfect

 • I have ridden
 • you have ridden
 • he|she|it has ridden
 • we have ridden
 • you have ridden
 • they have ridden

Present Perfect Continuous

 • I have been riding
 • you have been riding
 • he|she|it has been riding
 • we have been riding
 • you have been riding
 • they have been riding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος ride στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I rode
 • you rode
 • he|she|it rode
 • we rode
 • you rode
 • they rode

Past continuous

 • I was riding
 • you were riding
 • he|she|it was riding
 • we were riding
 • you were riding
 • they were riding

Past perfect

 • I had ridden
 • you had ridden
 • he|she|it had ridden
 • we had ridden
 • you had ridden
 • they had ridden

Past perfect continuous

 • I had been riding
 • you had been riding
 • he|she|it had been riding
 • we had been riding
 • you had been riding
 • they had been riding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος ride στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will ride
 • you will ride
 • he|she|it will ride
 • we will ride
 • you will ride
 • they will ride

Future continuous

 • I will be riding
 • you will be riding
 • he|she|it will be riding
 • we will be riding
 • you will be riding
 • they will be riding

Future perfect

 • I will have ridden
 • you will have ridden
 • he|she|it will have ridden
 • we will have ridden
 • you will have ridden
 • they will have ridden

Future perfect continuous

 • I will have been riding
 • you will have been riding
 • he|she|it will have been riding
 • we will have been riding
 • you will have been riding
 • they will have been riding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα ride

Present participle

 • riding

Past participle

 • ridden

Perfect Participle

 • having ridden

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα ride

Imperative

 • ride
 • let's ride
 • ride

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: abhor commend plagiarize powwow resume rib riddle ridge rightclick scold sow tinsel