Κλίση του ρήματος read στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα read στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος read στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I read
 • you read
 • he|she|it reads
 • we read
 • you read
 • they read

Present Continuous

 • I am reading
 • you are reading
 • he|she|it is reading
 • we are reading
 • you are reading
 • they are reading

Present Perfect

 • I have read
 • you have read
 • he|she|it has read
 • we have read
 • you have read
 • they have read

Present Perfect Continuous

 • I have been reading
 • you have been reading
 • he|she|it has been reading
 • we have been reading
 • you have been reading
 • they have been reading

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος read στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I read
 • you read
 • he|she|it read
 • we read
 • you read
 • they read

Past continuous

 • I was reading
 • you were reading
 • he|she|it was reading
 • we were reading
 • you were reading
 • they were reading

Past perfect

 • I had read
 • you had read
 • he|she|it had read
 • we had read
 • you had read
 • they had read

Past perfect continuous

 • I had been reading
 • you had been reading
 • he|she|it had been reading
 • we had been reading
 • you had been reading
 • they had been reading

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος read στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will read
 • you will read
 • he|she|it will read
 • we will read
 • you will read
 • they will read

Future continuous

 • I will be reading
 • you will be reading
 • he|she|it will be reading
 • we will be reading
 • you will be reading
 • they will be reading

Future perfect

 • I will have read
 • you will have read
 • he|she|it will have read
 • we will have read
 • you will have read
 • they will have read

Future perfect continuous

 • I will have been reading
 • you will have been reading
 • he|she|it will have been reading
 • we will have been reading
 • you will have been reading
 • they will have been reading

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα read

Present participle

 • reading

Past participle

 • read

Perfect Participle

 • having read

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα read

Imperative

 • read
 • let's read
 • read

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bushel outfight overrun raid re-sound reactivate readdress reallocate rejoin secrete story