Κλίση του ρήματος quit στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα quit στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος quit στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I quit
 • you quit
 • he|she|it quits
 • we quit
 • you quit
 • they quit

Present Continuous

 • I am quitting
 • you are quitting
 • he|she|it is quitting
 • we are quitting
 • you are quitting
 • they are quitting

Present Perfect

 • I have quitted/quit
 • you have quitted/quit
 • he|she|it has quitted/quit
 • we have quitted/quit
 • you have quitted/quit
 • they have quitted/quit

Present Perfect Continuous

 • I have been quitting
 • you have been quitting
 • he|she|it has been quitting
 • we have been quitting
 • you have been quitting
 • they have been quitting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος quit στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I quitted/quit
 • you quitted/quit
 • he|she|it quitted/quit
 • we quitted/quit
 • you quitted/quit
 • they quitted/quit

Past continuous

 • I was quitting
 • you were quitting
 • he|she|it was quitting
 • we were quitting
 • you were quitting
 • they were quitting

Past perfect

 • I had quitted/quit
 • you had quitted/quit
 • he|she|it had quitted/quit
 • we had quitted/quit
 • you had quitted/quit
 • they had quitted/quit

Past perfect continuous

 • I had been quitting
 • you had been quitting
 • he|she|it had been quitting
 • we had been quitting
 • you had been quitting
 • they had been quitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος quit στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will quit
 • you will quit
 • he|she|it will quit
 • we will quit
 • you will quit
 • they will quit

Future continuous

 • I will be quitting
 • you will be quitting
 • he|she|it will be quitting
 • we will be quitting
 • you will be quitting
 • they will be quitting

Future perfect

 • I will have quitted/quit
 • you will have quitted/quit
 • he|she|it will have quitted/quit
 • we will have quitted/quit
 • you will have quitted/quit
 • they will have quitted/quit

Future perfect continuous

 • I will have been quitting
 • you will have been quitting
 • he|she|it will have been quitting
 • we will have been quitting
 • you will have been quitting
 • they will have been quitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα quit

Present participle

 • quitting

Past participle

 • quitted/quit

Perfect Participle

 • having quitted/quit

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα quit

Imperative

 • quit
 • let's quit
 • quit

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: brede nuke outrage puddle quieten quirk quitclaim racketeer redefine scandal stab