Κλίση του ρήματος put στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα put στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος put στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I put
 • you put
 • he|she|it puts
 • we put
 • you put
 • they put

Present Continuous

 • I am putting
 • you are putting
 • he|she|it is putting
 • we are putting
 • you are putting
 • they are putting

Present Perfect

 • I have put
 • you have put
 • he|she|it has put
 • we have put
 • you have put
 • they have put

Present Perfect Continuous

 • I have been putting
 • you have been putting
 • he|she|it has been putting
 • we have been putting
 • you have been putting
 • they have been putting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος put στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I put
 • you put
 • he|she|it put
 • we put
 • you put
 • they put

Past continuous

 • I was putting
 • you were putting
 • he|she|it was putting
 • we were putting
 • you were putting
 • they were putting

Past perfect

 • I had put
 • you had put
 • he|she|it had put
 • we had put
 • you had put
 • they had put

Past perfect continuous

 • I had been putting
 • you had been putting
 • he|she|it had been putting
 • we had been putting
 • you had been putting
 • they had been putting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος put στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will put
 • you will put
 • he|she|it will put
 • we will put
 • you will put
 • they will put

Future continuous

 • I will be putting
 • you will be putting
 • he|she|it will be putting
 • we will be putting
 • you will be putting
 • they will be putting

Future perfect

 • I will have put
 • you will have put
 • he|she|it will have put
 • we will have put
 • you will have put
 • they will have put

Future perfect continuous

 • I will have been putting
 • you will have been putting
 • he|she|it will have been putting
 • we will have been putting
 • you will have been putting
 • they will have been putting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα put

Present participle

 • putting

Past participle

 • put

Perfect Participle

 • having put

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα put

Imperative

 • put
 • let's put
 • put

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bow nettle ostracise propagandize pursue pustulate putrefy quadruplicate reckon samba spout