Κλίση του ρήματος mistake στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα mistake στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος mistake στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I mistake
 • you mistake
 • he|she|it mistakes
 • we mistake
 • you mistake
 • they mistake

Present Continuous

 • I am mistaking
 • you are mistaking
 • he|she|it is mistaking
 • we are mistaking
 • you are mistaking
 • they are mistaking

Present Perfect

 • I have mistaken
 • you have mistaken
 • he|she|it has mistaken
 • we have mistaken
 • you have mistaken
 • they have mistaken

Present Perfect Continuous

 • I have been mistaking
 • you have been mistaking
 • he|she|it has been mistaking
 • we have been mistaking
 • you have been mistaking
 • they have been mistaking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος mistake στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I mistook
 • you mistook
 • he|she|it mistook
 • we mistook
 • you mistook
 • they mistook

Past continuous

 • I was mistaking
 • you were mistaking
 • he|she|it was mistaking
 • we were mistaking
 • you were mistaking
 • they were mistaking

Past perfect

 • I had mistaken
 • you had mistaken
 • he|she|it had mistaken
 • we had mistaken
 • you had mistaken
 • they had mistaken

Past perfect continuous

 • I had been mistaking
 • you had been mistaking
 • he|she|it had been mistaking
 • we had been mistaking
 • you had been mistaking
 • they had been mistaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος mistake στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will mistake
 • you will mistake
 • he|she|it will mistake
 • we will mistake
 • you will mistake
 • they will mistake

Future continuous

 • I will be mistaking
 • you will be mistaking
 • he|she|it will be mistaking
 • we will be mistaking
 • you will be mistaking
 • they will be mistaking

Future perfect

 • I will have mistaken
 • you will have mistaken
 • he|she|it will have mistaken
 • we will have mistaken
 • you will have mistaken
 • they will have mistaken

Future perfect continuous

 • I will have been mistaking
 • you will have been mistaking
 • he|she|it will have been mistaking
 • we will have been mistaking
 • you will have been mistaking
 • they will have been mistaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα mistake

Present participle

 • mistaking

Past participle

 • mistaken

Perfect Participle

 • having mistaken

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα mistake

Imperative

 • mistake
 • let's mistake
 • mistake

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: hypostasize individualize militate misshape mist mister mitigate novelize ping reengineer ullage