Κλίση του ρήματος mislead στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα mislead στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος mislead στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I mislead
 • you mislead
 • he|she|it misleads
 • we mislead
 • you mislead
 • they mislead

Present Continuous

 • I am misleading
 • you are misleading
 • he|she|it is misleading
 • we are misleading
 • you are misleading
 • they are misleading

Present Perfect

 • I have misled
 • you have misled
 • he|she|it has misled
 • we have misled
 • you have misled
 • they have misled

Present Perfect Continuous

 • I have been misleading
 • you have been misleading
 • he|she|it has been misleading
 • we have been misleading
 • you have been misleading
 • they have been misleading

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος mislead στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I misled
 • you misled
 • he|she|it misled
 • we misled
 • you misled
 • they misled

Past continuous

 • I was misleading
 • you were misleading
 • he|she|it was misleading
 • we were misleading
 • you were misleading
 • they were misleading

Past perfect

 • I had misled
 • you had misled
 • he|she|it had misled
 • we had misled
 • you had misled
 • they had misled

Past perfect continuous

 • I had been misleading
 • you had been misleading
 • he|she|it had been misleading
 • we had been misleading
 • you had been misleading
 • they had been misleading

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος mislead στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will mislead
 • you will mislead
 • he|she|it will mislead
 • we will mislead
 • you will mislead
 • they will mislead

Future continuous

 • I will be misleading
 • you will be misleading
 • he|she|it will be misleading
 • we will be misleading
 • you will be misleading
 • they will be misleading

Future perfect

 • I will have misled
 • you will have misled
 • he|she|it will have misled
 • we will have misled
 • you will have misled
 • they will have misled

Future perfect continuous

 • I will have been misleading
 • you will have been misleading
 • he|she|it will have been misleading
 • we will have been misleading
 • you will have been misleading
 • they will have been misleading

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα mislead

Present participle

 • misleading

Past participle

 • misled

Perfect Participle

 • having misled

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα mislead

Imperative

 • mislead
 • let's mislead
 • mislead

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: hurry inclose metathesize mishear mislay mislike misquote nix picturize redevelop tweeze