Κλίση του ρήματος meet στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα meet στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος meet στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I meet
 • you meet
 • he|she|it meets
 • we meet
 • you meet
 • they meet

Present Continuous

 • I am meeting
 • you are meeting
 • he|she|it is meeting
 • we are meeting
 • you are meeting
 • they are meeting

Present Perfect

 • I have met
 • you have met
 • he|she|it has met
 • we have met
 • you have met
 • they have met

Present Perfect Continuous

 • I have been meeting
 • you have been meeting
 • he|she|it has been meeting
 • we have been meeting
 • you have been meeting
 • they have been meeting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος meet στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I met
 • you met
 • he|she|it met
 • we met
 • you met
 • they met

Past continuous

 • I was meeting
 • you were meeting
 • he|she|it was meeting
 • we were meeting
 • you were meeting
 • they were meeting

Past perfect

 • I had met
 • you had met
 • he|she|it had met
 • we had met
 • you had met
 • they had met

Past perfect continuous

 • I had been meeting
 • you had been meeting
 • he|she|it had been meeting
 • we had been meeting
 • you had been meeting
 • they had been meeting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος meet στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will meet
 • you will meet
 • he|she|it will meet
 • we will meet
 • you will meet
 • they will meet

Future continuous

 • I will be meeting
 • you will be meeting
 • he|she|it will be meeting
 • we will be meeting
 • you will be meeting
 • they will be meeting

Future perfect

 • I will have met
 • you will have met
 • he|she|it will have met
 • we will have met
 • you will have met
 • they will have met

Future perfect continuous

 • I will have been meeting
 • you will have been meeting
 • he|she|it will have been meeting
 • we will have been meeting
 • you will have been meeting
 • they will have been meeting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα meet

Present participle

 • meeting

Past participle

 • met

Perfect Participle

 • having met

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα meet

Imperative

 • meet
 • let's meet
 • meet

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: hie hyperbolize malt mechanize meditate meld memorize motivate pave re-proof transfuse