Κλίση του ρήματος mean στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα mean στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος mean στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I mean
 • you mean
 • he|she|it means
 • we mean
 • you mean
 • they mean

Present Continuous

 • I am meaning
 • you are meaning
 • he|she|it is meaning
 • we are meaning
 • you are meaning
 • they are meaning

Present Perfect

 • I have meant
 • you have meant
 • he|she|it has meant
 • we have meant
 • you have meant
 • they have meant

Present Perfect Continuous

 • I have been meaning
 • you have been meaning
 • he|she|it has been meaning
 • we have been meaning
 • you have been meaning
 • they have been meaning

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος mean στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I meant
 • you meant
 • he|she|it meant
 • we meant
 • you meant
 • they meant

Past continuous

 • I was meaning
 • you were meaning
 • he|she|it was meaning
 • we were meaning
 • you were meaning
 • they were meaning

Past perfect

 • I had meant
 • you had meant
 • he|she|it had meant
 • we had meant
 • you had meant
 • they had meant

Past perfect continuous

 • I had been meaning
 • you had been meaning
 • he|she|it had been meaning
 • we had been meaning
 • you had been meaning
 • they had been meaning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος mean στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will mean
 • you will mean
 • he|she|it will mean
 • we will mean
 • you will mean
 • they will mean

Future continuous

 • I will be meaning
 • you will be meaning
 • he|she|it will be meaning
 • we will be meaning
 • you will be meaning
 • they will be meaning

Future perfect

 • I will have meant
 • you will have meant
 • he|she|it will have meant
 • we will have meant
 • you will have meant
 • they will have meant

Future perfect continuous

 • I will have been meaning
 • you will have been meaning
 • he|she|it will have been meaning
 • we will have been meaning
 • you will have been meaning
 • they will have been meaning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα mean

Present participle

 • meaning

Past participle

 • meant

Perfect Participle

 • having meant

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα mean

Imperative

 • mean
 • let's mean
 • mean

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: herald hush magnify maturate maximize meander mediatize moralize pasteurise re-echo trample