Κλίση του ρήματος make στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα make στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος make στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I make
 • you make
 • he|she|it makes
 • we make
 • you make
 • they make

Present Continuous

 • I am making
 • you are making
 • he|she|it is making
 • we are making
 • you are making
 • they are making

Present Perfect

 • I have made
 • you have made
 • he|she|it has made
 • we have made
 • you have made
 • they have made

Present Perfect Continuous

 • I have been making
 • you have been making
 • he|she|it has been making
 • we have been making
 • you have been making
 • they have been making

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος make στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I made
 • you made
 • he|she|it made
 • we made
 • you made
 • they made

Past continuous

 • I was making
 • you were making
 • he|she|it was making
 • we were making
 • you were making
 • they were making

Past perfect

 • I had made
 • you had made
 • he|she|it had made
 • we had made
 • you had made
 • they had made

Past perfect continuous

 • I had been making
 • you had been making
 • he|she|it had been making
 • we had been making
 • you had been making
 • they had been making

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος make στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will make
 • you will make
 • he|she|it will make
 • we will make
 • you will make
 • they will make

Future continuous

 • I will be making
 • you will be making
 • he|she|it will be making
 • we will be making
 • you will be making
 • they will be making

Future perfect

 • I will have made
 • you will have made
 • he|she|it will have made
 • we will have made
 • you will have made
 • they will have made

Future perfect continuous

 • I will have been making
 • you will have been making
 • he|she|it will have been making
 • we will have been making
 • you will have been making
 • they will have been making

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα make

Present participle

 • making

Past participle

 • made

Perfect Participle

 • having made

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα make

Imperative

 • make
 • let's make
 • make

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: happen home load magnify major maladminister mammock mismanage packet rabbit tissue