Κλίση του ρήματος lie στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα lie στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος lie στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I lie
 • you lie
 • he|she|it lies
 • we lie
 • you lie
 • they lie

Present Continuous

 • I am lying
 • you are lying
 • he|she|it is lying
 • we are lying
 • you are lying
 • they are lying

Present Perfect

 • I have lain/lied
 • you have lain/lied
 • he|she|it has lain/lied
 • we have lain/lied
 • you have lain/lied
 • they have lain/lied

Present Perfect Continuous

 • I have been lying
 • you have been lying
 • he|she|it has been lying
 • we have been lying
 • you have been lying
 • they have been lying

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος lie στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I lay/lied
 • you lay/lied
 • he|she|it lay/lied
 • we lay/lied
 • you lay/lied
 • they lay/lied

Past continuous

 • I was lying
 • you were lying
 • he|she|it was lying
 • we were lying
 • you were lying
 • they were lying

Past perfect

 • I had lain/lied
 • you had lain/lied
 • he|she|it had lain/lied
 • we had lain/lied
 • you had lain/lied
 • they had lain/lied

Past perfect continuous

 • I had been lying
 • you had been lying
 • he|she|it had been lying
 • we had been lying
 • you had been lying
 • they had been lying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος lie στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will lie
 • you will lie
 • he|she|it will lie
 • we will lie
 • you will lie
 • they will lie

Future continuous

 • I will be lying
 • you will be lying
 • he|she|it will be lying
 • we will be lying
 • you will be lying
 • they will be lying

Future perfect

 • I will have lain/lied
 • you will have lain/lied
 • he|she|it will have lain/lied
 • we will have lain/lied
 • you will have lain/lied
 • they will have lain/lied

Future perfect continuous

 • I will have been lying
 • you will have been lying
 • he|she|it will have been lying
 • we will have been lying
 • you will have been lying
 • they will have been lying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα lie

Present participle

 • lying

Past participle

 • lain/lied

Perfect Participle

 • having lain/lied

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα lie

Imperative

 • lie
 • let's lie
 • lie

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: grant harden lampoon liberalise lick lift limb mechanise overbear prophesy ted