Κλίση του ρήματος let στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα let στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος let στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I let
 • you let
 • he|she|it lets
 • we let
 • you let
 • they let

Present Continuous

 • I am letting
 • you are letting
 • he|she|it is letting
 • we are letting
 • you are letting
 • they are letting

Present Perfect

 • I have let
 • you have let
 • he|she|it has let
 • we have let
 • you have let
 • they have let

Present Perfect Continuous

 • I have been letting
 • you have been letting
 • he|she|it has been letting
 • we have been letting
 • you have been letting
 • they have been letting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος let στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I let
 • you let
 • he|she|it let
 • we let
 • you let
 • they let

Past continuous

 • I was letting
 • you were letting
 • he|she|it was letting
 • we were letting
 • you were letting
 • they were letting

Past perfect

 • I had let
 • you had let
 • he|she|it had let
 • we had let
 • you had let
 • they had let

Past perfect continuous

 • I had been letting
 • you had been letting
 • he|she|it had been letting
 • we had been letting
 • you had been letting
 • they had been letting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος let στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will let
 • you will let
 • he|she|it will let
 • we will let
 • you will let
 • they will let

Future continuous

 • I will be letting
 • you will be letting
 • he|she|it will be letting
 • we will be letting
 • you will be letting
 • they will be letting

Future perfect

 • I will have let
 • you will have let
 • he|she|it will have let
 • we will have let
 • you will have let
 • they will have let

Future perfect continuous

 • I will have been letting
 • you will have been letting
 • he|she|it will have been letting
 • we will have been letting
 • you will have been letting
 • they will have been letting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα let

Present participle

 • letting

Past participle

 • let

Perfect Participle

 • having let

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα let

Imperative

 • let
 • let's let
 • let

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: goose-step hand-knit lack leister lesson letch levy masturbate outstay prolapse task