Κλίση του ρήματος lend στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα lend στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος lend στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I lend
 • you lend
 • he|she|it lends
 • we lend
 • you lend
 • they lend

Present Continuous

 • I am lending
 • you are lending
 • he|she|it is lending
 • we are lending
 • you are lending
 • they are lending

Present Perfect

 • I have lent
 • you have lent
 • he|she|it has lent
 • we have lent
 • you have lent
 • they have lent

Present Perfect Continuous

 • I have been lending
 • you have been lending
 • he|she|it has been lending
 • we have been lending
 • you have been lending
 • they have been lending

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος lend στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I lent
 • you lent
 • he|she|it lent
 • we lent
 • you lent
 • they lent

Past continuous

 • I was lending
 • you were lending
 • he|she|it was lending
 • we were lending
 • you were lending
 • they were lending

Past perfect

 • I had lent
 • you had lent
 • he|she|it had lent
 • we had lent
 • you had lent
 • they had lent

Past perfect continuous

 • I had been lending
 • you had been lending
 • he|she|it had been lending
 • we had been lending
 • you had been lending
 • they had been lending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος lend στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will lend
 • you will lend
 • he|she|it will lend
 • we will lend
 • you will lend
 • they will lend

Future continuous

 • I will be lending
 • you will be lending
 • he|she|it will be lending
 • we will be lending
 • you will be lending
 • they will be lending

Future perfect

 • I will have lent
 • you will have lent
 • he|she|it will have lent
 • we will have lent
 • you will have lent
 • they will have lent

Future perfect continuous

 • I will have been lending
 • you will have been lending
 • he|she|it will have been lending
 • we will have been lending
 • you will have been lending
 • they will have been lending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα lend

Present participle

 • lending

Past participle

 • lent

Perfect Participle

 • having lent

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα lend

Imperative

 • lend
 • let's lend
 • lend

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: goldbrick ham label legalise leister lengthen levant massproduce outsmart program tariff