Κλίση του ρήματος know στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα know στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος know στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I know
 • you know
 • he|she|it knows
 • we know
 • you know
 • they know

Present Continuous

 • I am knowing
 • you are knowing
 • he|she|it is knowing
 • we are knowing
 • you are knowing
 • they are knowing

Present Perfect

 • I have known
 • you have known
 • he|she|it has known
 • we have known
 • you have known
 • they have known

Present Perfect Continuous

 • I have been knowing
 • you have been knowing
 • he|she|it has been knowing
 • we have been knowing
 • you have been knowing
 • they have been knowing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος know στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I knew
 • you knew
 • he|she|it knew
 • we knew
 • you knew
 • they knew

Past continuous

 • I was knowing
 • you were knowing
 • he|she|it was knowing
 • we were knowing
 • you were knowing
 • they were knowing

Past perfect

 • I had known
 • you had known
 • he|she|it had known
 • we had known
 • you had known
 • they had known

Past perfect continuous

 • I had been knowing
 • you had been knowing
 • he|she|it had been knowing
 • we had been knowing
 • you had been knowing
 • they had been knowing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος know στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will know
 • you will know
 • he|she|it will know
 • we will know
 • you will know
 • they will know

Future continuous

 • I will be knowing
 • you will be knowing
 • he|she|it will be knowing
 • we will be knowing
 • you will be knowing
 • they will be knowing

Future perfect

 • I will have known
 • you will have known
 • he|she|it will have known
 • we will have known
 • you will have known
 • they will have known

Future perfect continuous

 • I will have been knowing
 • you will have been knowing
 • he|she|it will have been knowing
 • we will have been knowing
 • you will have been knowing
 • they will have been knowing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα know

Present participle

 • knowing

Past participle

 • known

Perfect Participle

 • having known

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα know

Imperative

 • know
 • let's know
 • know

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: geld green jolly knife knot knuckle labialize luminesce old-talk prefigure sway