Κλίση του ρήματος keep στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα keep στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος keep στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I keep
 • you keep
 • he|she|it keeps
 • we keep
 • you keep
 • they keep

Present Continuous

 • I am keeping
 • you are keeping
 • he|she|it is keeping
 • we are keeping
 • you are keeping
 • they are keeping

Present Perfect

 • I have kept
 • you have kept
 • he|she|it has kept
 • we have kept
 • you have kept
 • they have kept

Present Perfect Continuous

 • I have been keeping
 • you have been keeping
 • he|she|it has been keeping
 • we have been keeping
 • you have been keeping
 • they have been keeping

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος keep στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I kept
 • you kept
 • he|she|it kept
 • we kept
 • you kept
 • they kept

Past continuous

 • I was keeping
 • you were keeping
 • he|she|it was keeping
 • we were keeping
 • you were keeping
 • they were keeping

Past perfect

 • I had kept
 • you had kept
 • he|she|it had kept
 • we had kept
 • you had kept
 • they had kept

Past perfect continuous

 • I had been keeping
 • you had been keeping
 • he|she|it had been keeping
 • we had been keeping
 • you had been keeping
 • they had been keeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος keep στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will keep
 • you will keep
 • he|she|it will keep
 • we will keep
 • you will keep
 • they will keep

Future continuous

 • I will be keeping
 • you will be keeping
 • he|she|it will be keeping
 • we will be keeping
 • you will be keeping
 • they will be keeping

Future perfect

 • I will have kept
 • you will have kept
 • he|she|it will have kept
 • we will have kept
 • you will have kept
 • they will have kept

Future perfect continuous

 • I will have been keeping
 • you will have been keeping
 • he|she|it will have been keeping
 • we will have been keeping
 • you will have been keeping
 • they will have been keeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα keep

Present participle

 • keeping

Past participle

 • kept

Perfect Participle

 • having kept

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα keep

Imperative

 • keep
 • let's keep
 • keep

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: galumph gobble jar kayo keen ken keynote load nut powwow supper