Κλίση του ρήματος hold στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα hold στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος hold στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I hold
 • you hold
 • he|she|it holds
 • we hold
 • you hold
 • they hold

Present Continuous

 • I am holding
 • you are holding
 • he|she|it is holding
 • we are holding
 • you are holding
 • they are holding

Present Perfect

 • I have held
 • you have held
 • he|she|it has held
 • we have held
 • you have held
 • they have held

Present Perfect Continuous

 • I have been holding
 • you have been holding
 • he|she|it has been holding
 • we have been holding
 • you have been holding
 • they have been holding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος hold στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I held
 • you held
 • he|she|it held
 • we held
 • you held
 • they held

Past continuous

 • I was holding
 • you were holding
 • he|she|it was holding
 • we were holding
 • you were holding
 • they were holding

Past perfect

 • I had held
 • you had held
 • he|she|it had held
 • we had held
 • you had held
 • they had held

Past perfect continuous

 • I had been holding
 • you had been holding
 • he|she|it had been holding
 • we had been holding
 • you had been holding
 • they had been holding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος hold στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will hold
 • you will hold
 • he|she|it will hold
 • we will hold
 • you will hold
 • they will hold

Future continuous

 • I will be holding
 • you will be holding
 • he|she|it will be holding
 • we will be holding
 • you will be holding
 • they will be holding

Future perfect

 • I will have held
 • you will have held
 • he|she|it will have held
 • we will have held
 • you will have held
 • they will have held

Future perfect continuous

 • I will have been holding
 • you will have been holding
 • he|she|it will have been holding
 • we will have been holding
 • you will have been holding
 • they will have been holding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα hold

Present participle

 • holding

Past participle

 • held

Perfect Participle

 • having held

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα hold

Imperative

 • hold
 • let's hold
 • hold

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: eulogize fadge headreach hoe hoke holden homestead incept limit outpoint sleep vein