Κλίση του ρήματος hide στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα hide στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος hide στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I hide
 • you hide
 • he|she|it hides
 • we hide
 • you hide
 • they hide

Present Continuous

 • I am hiding
 • you are hiding
 • he|she|it is hiding
 • we are hiding
 • you are hiding
 • they are hiding

Present Perfect

 • I have hidden/hid
 • you have hidden/hid
 • he|she|it has hidden/hid
 • we have hidden/hid
 • you have hidden/hid
 • they have hidden/hid

Present Perfect Continuous

 • I have been hiding
 • you have been hiding
 • he|she|it has been hiding
 • we have been hiding
 • you have been hiding
 • they have been hiding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος hide στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I hid
 • you hid
 • he|she|it hid
 • we hid
 • you hid
 • they hid

Past continuous

 • I was hiding
 • you were hiding
 • he|she|it was hiding
 • we were hiding
 • you were hiding
 • they were hiding

Past perfect

 • I had hidden/hid
 • you had hidden/hid
 • he|she|it had hidden/hid
 • we had hidden/hid
 • you had hidden/hid
 • they had hidden/hid

Past perfect continuous

 • I had been hiding
 • you had been hiding
 • he|she|it had been hiding
 • we had been hiding
 • you had been hiding
 • they had been hiding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος hide στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will hide
 • you will hide
 • he|she|it will hide
 • we will hide
 • you will hide
 • they will hide

Future continuous

 • I will be hiding
 • you will be hiding
 • he|she|it will be hiding
 • we will be hiding
 • you will be hiding
 • they will be hiding

Future perfect

 • I will have hidden/hid
 • you will have hidden/hid
 • he|she|it will have hidden/hid
 • we will have hidden/hid
 • you will have hidden/hid
 • they will have hidden/hid

Future perfect continuous

 • I will have been hiding
 • you will have been hiding
 • he|she|it will have been hiding
 • we will have been hiding
 • you will have been hiding
 • they will have been hiding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα hide

Present participle

 • hiding

Past participle

 • hidden/hid

Perfect Participle

 • having hidden/hid

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα hide

Imperative

 • hide
 • let's hide
 • hide

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: eradiate exsect hard-code hesitate hiccup hie hike implant leister oust skirl urticate